System Zarządzania Forte 2014

Utworzono: piątek, 01, listopad 2013

Nowa wersja Forte 2014

Z przyjemnością informujemy, że jest już dostępna nowa wersja Systemu Forte 2014.
W związku z tym poniżej przedstawiamy zmiany jakie wprowadzono w modułach Systemu Forte 2014.
Zapraszamy do zapoznania się z opisem zmian:

Forte Finanse i Księgowość

 • Nowy formularz podatkowy VAT UE i VAT-UEK
 • Forte BI w module Forte Finanse i Księgowość
  • Zmiany w głównym oknie programu związane z obsługą Forte BI
  • Definiowanie Wymiarów w menu Ustawienia
  • Nadawanie wymiarów analitycznych kontom księgowym
  • Zakładka Wymiary w kartotece kontrahentów stałych
  • Zbiorcza zmiana wymiarów analitycznych w kartotece kontrahentów stałych

 

Forte Handel

 • Kartoteka dokumentów sprzedaży – Zestawienie Sprzedaż za okres
 • Okno Towar – przycisk Zestawienia – Sprzedaż towaru za okres…
 • Okno Kontrahent – przycisk Zestawienia – Sprzedaż kontrahentowi za okres…
 • Okno dokumentu Faktura sprzedaży – Rentowność (menu kontekstowe)
 • Raport naliczający koszty sprzedaży – kartoteka Sprzedaż
 • Parametry pracy – Parametry druku i zestawień – Sposób prezentacji kosztu
 • Ustawienia – Współpraca z FK – Schemat księgowania – Zapisy księgowe
 • Pole koszt w oknie Właściwości pozycji
 • Numer NIP Chorwacji i nowy NIP Irlandii
 • Forte BI w module Forte Handel
  • Zmiany w głównym oknie programu związane z obsługą Forte BI
  • Ustawienia – wspólne Wymiary analityczne wykorzystywane przez Forte
  • Ustawienia – Wymiarowanie MPK
  • Ustawienia – powiązanie Działu firmy z MPK
  • Rentowność. Przycisk Zestawienia BI w kartotekach: Sprzedaż, Zakup, Towary i Kontrahenci


Forte Kadry i Płace

 • Kalendarz firmy na rok 2014
 • Stawka godzinowa – urlop z zamkniętego okresu


Forte Administracja

 • Prawa efektywne – Zmiana wartości wymiarów kontrahentów
 • Prawa efektywne – Zmiana wartości wymiarów towarów
 • Prawa efektywne – Zmiana wartości wymiarów (MPK)
 • Prawa efektywne – Modyfikacja Planu kont
 • Forte BI w module Forte Administracja
  • Business Intelligence – instalacja i zarządzanie
  • Forte Business Intelligence – nowa pozycja na liście modułów systemu
  • Prawa efektywne – Dostęp do zestawień BI

 

Forte Repozytorium Dokumentów

 • Dokumenty obce – kolumna Data odebrania


W celu zakupu lub aktualizacji  Systemu prosimy o kontakt z nami.

   Pomoc Zdalna - TeamViewer


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Fundusze europejskie – dla rozwoju Innowacyjnej Gospodarki.