Wzory deklaracji na rok 2015

Utworzono: piątek, 09, styczeń 2015

Informujemy, że udostępnione zostały nowe wersje programów Sage Symfonia Start.

Najważniejsze zmiany wdrożone w nowych wersjach programów obejmują:

Sage Symfonia Start Mała Księgowość 2015.a (wersja bezpłatna):

Nowe formularze deklaracji podatkowych

  • zaimplementowano nowe wzory formularzy podatkowych do rozliczeń za rok 2014: PIT-4R(5), PIT-11(21), PIT-40(20), PIT-36(20), PIT-36L(10), PIT-B(13), PIT-O(20), PIT-28(18),PIT-28/A(15), PIT-28/B(13), PIT-16A(8)
  • nowy załącznik PIT/UZ(1) do deklaracji PIT-36
  • nowy formularz PIT-11(22) za rok 2015


Polscy kontrahenci zarejestrowani w VIES

Dodano możliwość oznaczenia polskich kontrahentów, jako zarejestrowanych w VIES.

Obsługa 50% odliczenia VAT
W związku ze zmianą przepisów związanych z ograniczeniem na odliczenie tylko 50% VAT z faktur dotyczących użytkowania pojazdów firmowych, dostosowano program w zakresie ułatwienia ewidencji takich dokumentów.

Koszty wynagrodzeń
Zwiększono elastyczność działania programu w zakresie wypłaty wynagrodzeń zgodnie z regulaminem do 10-tego dnia następnego miesiąca

Sage Symfonia Start Handel i Faktura 2015.a (wersja bezpłatna):

Polscy kontrahenci zarejestrowani w VIES
Dodano możliwość oznaczenia polskich kontrahentów, jako zarejestrowanych w VIES. Wprowadzona zmiana umożliwia wystawianie dokumentów wewnątrzwspólnotowych dla kontrahenta polskiego.

Raporty Graficzne – okno definiowania przedziałów
Zmieniono sposób obsługi w oknie Definiowanie przedziałów. Dodano przyciski Dodaj i Usuń obsługujące tworzenie nowych przedziałów.

Sage Symfonia e-Deklaracje 2015.a (wersja bezpłatna):

Zbiorcze podpisywanie deklaracji za pomocą „jednego kliknięcia”
Usprawniono proces zbiorczego podpisywania deklaracji poprzez umożliwienie wyłączenia podglądu deklaracji przed jej podpisaniem.

Podgląd deklaracji
Dodano możliwość podglądu deklaracji wg wzorów udostępnianych online przez Ministerstwo Finansów.

Wersje instalacyjne dostępne są do pobrania na naszym FTP.

Zapraszamy do aktualizacji.

   Pomoc Zdalna - TeamViewer


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Fundusze europejskie – dla rozwoju Innowacyjnej Gospodarki.