Sage Symfonia 2016

Utworzono: poniedziałek, 21, grudzień 2015

Klienci, którzy posiadają wykupioną usługę abonamentową lub subskrypcję mogą zaktualizować swoją wersję programu za darmo. Aktualizacja modułu e-Dokumenty jest darmowa dla wszystkich Klientów, którzy posiadają pakiet e-Box. 
Najważniejsze zmiany w nowych wersjach programów obejmują: 

Sage Symfonia Handel Sprzedaż 2016
Sage Symfonia Start Faktura 2016

 • Dodanie rozszerzenia Detal

  • Obsługa sprzedaży detalicznej – pozwala szybko realizować transakcje tylko dwoma kliknięciami – od momentu skanowania kodu paskowego do wydania paragonu.
  • Obsługa multipłatności – umożliwia wybór różnych form zapłaty przez klienta: gotówką, kartą płatniczą lub/i bonami zakupowym
  • Ustalanie stanu kasy i generowanie raportów rozliczających kasjerów.

Sage Symfonia Handel Sprzedaż i Magazyn 2016
Sage Symfonia Start Handel 2016

 • Dodanie rozszerzenia Detal

  • Obsługa sprzedaży detalicznej – pozwala szybko realizować transakcje tylko dwoma kliknięciami – od momentu skanowania kodu paskowego do wydania paragonu.
  • Obsługa multipłatności – umożliwia wybór różnych form zapłaty przez klienta: gotówką, kartą płatniczą lub/i bonami zakupowym
  • Ustalanie stanu kasy i generowanie raportów rozliczających kasjerów.
  • Obsługa różnych form promocji sprzedażowych: wartościowych, ilościowych (np. co 10-ta sztuka gratis).

Sage Symfonia Kadry i Płace 2016a

Dostosowanie program do nowelizacji Kodeksu pracy. Wprowadzono zmiany umożliwiające pracownikom wybór sposobu wykorzystania urlopu z tytułu opieki nad dzieckiem do lat 14 w wymiarze dziennym lub godzinowym. Dzięki temu zyskujemy pewność działania zgodnego z obowiązującym prawem. Zaktualizowano również kalendarz firmy na rok 2016, który uwzględnia święta w 2016 roku – co spowoduje oszczędność czasu pracowników działów kadr i płac.

Sage Symfonia Finanse i Księgowość 2016

Dostosowano program do zmian prawnych wynikających z ustawy o rachunkowości. Wprowadzono nowe wzory bilansu oraz rachunku zysków i strat, które zawierają nowe pozycje uszczegółowiające źródła pochodzenia przychodów, kosztów oraz aktywów i kapitałów. Nowe wersje sprawozdań finansowych zostaną uruchomione i automatycznie wgrane w najnowszych wersjach programu. Nastąpi wówczas automatyczne przepięcie planu kont, używanych przez jednostkę, a następnie pojawi się możliwość korekty danych dla pozycji sprawozdań (pojawi się kolumna z danymi porównawczymi).

Program został wyposażony w funkcjonalność Raporty graficzne, które pozwalają na dokonywanie analizy bieżącej sytuacji firmy oraz czytelną prezentację wyników analiz w postaci wykresów. Lista predefiniowanych raportów zaszytych w programie dotyczy wielu możliwych tematów wchodzących w skład następujących, głównych zagadnień:

 •     obrotów kont księgowych
 •     rozrachunków
 •     wiekowania należności i zobowiązań
 •     zapisów kont księgowych
 •     rejestrów VAT

e-Dokumenty 2016 (wchodzące w skład pakietu e-Box)

Zmieniono sposób dodawania podpisów oraz pieczęci w przypadku kiedy ich dane umieszczone są na karcie. Dotychczasowa opcja z karty zastąpiona została istniejącą już opcją z magazynu certyfikatów

e-Deklaracje 2016 (wchodzące w skład pakietu e-Box)

Rozszerzono listę deklaracji możliwych do autoryzacji przy pomocy danych identyfikacyjnych płatnika/składającego e-deklaracje: VAT-27, VAT-UE, VAT-UEK. Powyższe deklaracje mogą być składane bez konieczności podpisania ich elektronicznym podpisem weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Wersje instalacyjne są dostępne na naszym FTP

   Pomoc Zdalna - TeamViewer


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Fundusze europejskie – dla rozwoju Innowacyjnej Gospodarki.