Oświadczenie

UWAGA!

Usługa Pomocy Zdalnej jest usługą odpłatną.

Wyrażam zgodę na wystawienie faktury VAT

bez podpisu osoby upoważnionej:
TAK          NIE
 
 


 

   Pomoc Zdalna - TeamViewer


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Fundusze europejskie – dla rozwoju Innowacyjnej Gospodarki.