Nasz Bank

NASZ BANK usprawnia komunikację pomiędzy programami Sage (System Symfonia i System Zarządzania Forte), a bankami obsługującymi rachunki firmowe. Atutem aplikacji jest szybsze przesyłanie danych do systemów bankowości elektronicznej. Program pomaga unikać błędów, które często towarzyszą ręcznej obsłudze płatności. Aplikacja współpracuje z najbardziej popularnymi w Polsce systemami bankowości elektronicznej. Obsługa każdej płatności staje się prosta i przyjemna.

Istnieje możliwość zakupu programu NASZ BANK w wersji bez limitu firm. Wersja wielofirmowa jest przeznaczona dla Biur Rachunkowych oraz firm prowadzących księgowość wielu firm (np. firm zależnych). Aktywacja poprzez klucz sprzętowy eliminuje konieczność niezależnego aktywowania każdej firmy założonej w programie.

pobierz wersję demo programu

Dwukierunkowa komunikacja pomiędzy programami Sage a systemem bankowości elektronicznej. Program umożliwia transfer przelewów i list płac do systemu bankowości elektronicznej danego banku, a następnie pobieranie i wczytywanie wyciągów bankowych do programu System Symfonia i System Zarządzania Forte.

Obsługa wszystkich płatności w jednym miejscu. Na podstawie danych pochodzących z poszczególnych działów firmy tworzone są zlecenia dla banków. Następnie, po zatwierdzeniu przez operatora, przekazywane są do systemu bankowego.

W systemie archiwizowane są wszystkie informacje. Istnieje możliwość wykonania zestawienia przeprowadzonych przelewów.

Możliwość wykonywania przelewów zbiorczych. W systemie wykonywane są przelewy, z opcją grupowania ich wg kontrahenta czy terminu płatności. Po wczytaniu wyciągów, możliwe jest automatyczne rozliczenie transakcji w module finansowo - księgowym.

Zarządzanie procesem windykacji. W programie dostępna jest funkcjonalność, która umożliwia planowanie oraz wykonywanie operacji windykacyjnych, oraz rejestrację całego procesu windykacji, a także proste wyszukiwanie dłużników wśród kontrahentów. W module istnieje możliwość generowania monitów i not odsetkowych, które można księgować bezpośrednio w programie finansowo-księgowym.

Windykacja to nowa funkcjonalność, która została wprowadzona do aplikacji Nasz Bank Professional od wersji 2013. Umożliwia planowanie oraz wykonywanie operacji windykacyjnych, a także rejestrowanie i kontrolowanie całego procesu windykacji należności w przedsiębiorstwie.
Najważniejsze funkcje:

  • wyszukiwanie wierzytelności z wykorzystaniem filtrów (np.: tylko przeterminowane, data wystawienia, termin płatności, numer faktury, dłużnik, wartość wierzytelności) lub poprzez samodzielnie zdefiniowane kryteria;
  • rejestracja działań windykacyjnych, takich jak: rozmowa telefoniczna , rozmowa osobista , poczta e-mail , upomnienie , nota odsetkowa , ustawienie przypomnienia , Sąd/Komornik z możliwością zapisywania dokumentów dotyczących danej sprawy w formie załączników;
  • generowanie dokumentów windykacyjnych (upomnienie, nota odsetkowa, poczta e-mail) z możliwością wydruku, dalszej edycji lub zapisania w programie;
  • szablony dokumentów windykacyjnych z możliwością edycji;
  • generowanie upomnień i wiadomości e-mail na zasadzie korespondencji seryjnej;
  • możliwość księgowania not odsetkowych w programie finansowo–księgowym *
  • wyszukiwanie poszczególnych, wykonanych działań windykacyjnych;
  • możliwość zbiorczej zmiany parametrów odsetek i naliczania ich według trzech metod: bez odsetek, stałe, ustawowe, zmodyfikowane (np. ustawowe x 2); *
  • możliwość wyeksportowania listy wierzytelności do pliku XML;
  • system przypomnień, który umożliwia zaplanowanie działań windykacyjnych.


Zalety programu NASZ BANK

Standard

Professional

Automatyczne generowanie wyciągu bankowego w buforze modułu finansowo-księgowego 

tak

tak

Osobna baza SQL dla danych do przelewów 

tak

tak

Dostęp do listy rozrachunków w module finansowo-księgowym 

tak

tak

Dostęp do kartotek kontrahentów, pracowników i urzędów w module finansowo-księgowym 

tak

tak

Możliwość importu przelewów z modułów kadro-płacowych 

tak

tak

Możliwość tworzenia przelewów pojedynczych i grupowych

tak

tak

Możliwość wystawiania przelewów z listy rozrachunków bezpośrednio w aplikacji

tak

tak

Możliwość zdefiniowania stałych fraz usuwanych z treści wyciągu bankowego

tak

tak

Rozbudowany system uprawnień użytkowników

tak

tak

Rozbudowany system wyszukiwania przelewów w archiwum czy zdefiniowanych przelewów i "paczek"

tak

tak

Możliwość importowania przelewów z oprogramowania alternatywnego do Symfonii

 

tak

Możliwość obsługi wielu rachunków bankowych i wielu systemów bankowości elektronicznej

 

tak

Obsługa walut obcych

 

tak

Zarządzanie przelewami, rozbicie jednej transakcji płatności na kilka transz

 

tak

Wielopoziomowa akceptacja przelewów*

 

tak

Możliwość zarządzania procesem windykacji   tak

 *  funkcja dostępna tylko dla Systemu Zarządzania Forte 

Przykładowe systemy bankowe obsługiwane przez NASZ BANK:

Multicash - desktopowy system bankowy wykorzystywany przez wiele banków, między innymi np. Fortis Bank i Raiffeisen Bank. Na rynku występują zbliżone funkcjonalnie wersje programu MultiCash różniące się nieznacznie interfejsem użytkownika oraz kodowaniem znaków.

Videotel - lokalnie instalowany system używany przez dużą liczbę banków, np. KredytBank, Bank Śląski.

City Direct - Internetowy moduł bankowości elektronicznej pozwalający na zarządzanie własnymi rachunkami klientom Banku Handlowego, AmerBanku i innych. Jeden z najbardziej rozpowszechnionych obecnie systemów na rynku.

Click - System bankowości elektronicznej banku Credit Lyonnais.

Societe Generale - System bankowości elektronicznej banku Societe Generale.

BGŻ - Program instalowany na dysku lokalnym komputera. Pozwala na zarządzanie kontami bankowymi klientom Banku Gospodarki Żywnościowej. Wymaga definiowania szablonów importowych i eksportowych.

EsoBig - Bank Millenium

HomeNet - Bank Spółdzielczy

Solo Corporate - Nordea

DBDirect - Deutsche Bank

BOS - Bank Ochrony Środowiska

Bank Pocztowy

ING Bank

Fortis Bank

Volkswagen Bank

Powyższe systemy wykorzystywane są przez wiele banków, niejednokrotnie pod zmienioną nazwą. W przypadku, gdy wymagany system nie jest obsługiwany, a udostępnia możliwość eksportu i importu danych, prosimy o zgłaszanie zainteresowania rozbudowy programu o wskazany system. Zostanie on uwzględniony w najbliższej aktualizacji aplikacji.

   Pomoc Zdalna - TeamViewer


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Fundusze europejskie – dla rozwoju Innowacyjnej Gospodarki.