Cena:
HandloweHandelSymfonia

Rozwiązanie umożliwia blokowanie ponownego wydruku oryginału, dla dokumentów sprzedaży, zakupu i magazynowych.

Po wydrukowaniu oryginału dokumentu zakładana jest na dokument blokada, która uniemożliwia ponowne wydrukowanie go jako "ORYGINAŁ". Wszystkie kolejne wydruki tego dokumentu będą oznaczone jako "KOPIA".

Blokada wydruku oryginału nie obowiązuje w przypadku uprawionych użytkowników, którzy można zdefiniować w niekodowanej części raportu. W przypadku gdy użytkownik pomylił się przy wystawieniu dokumentu i już go wydrukował jako oryginał, istnieje możliwość zdjęcia blokady, co pozwoli na ponowny jednorazowy wydruk oryginału. Oczywiście prawo do zdjęcia tej blokady posiadają tylko zdefiniowani uprawnieni użytkownicy.

powrót

   Pomoc Zdalna - TeamViewer


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Fundusze europejskie – dla rozwoju Innowacyjnej Gospodarki.