Cena:
HandloweHandelSymfonia

Ustawienia.

W towarach > Rodzaje, należy założyć rodzaje o nazwach ‘Odpady’, ‘Półprodukty’, ‘Produkty’ w których umieszczamy odpowiednie towary.

Definicja i przynależność towarów jest zapisana w pliku ‘prozodpH.sc’ – ‘Produkcja z odpadem {P}’gdzie w pierwszych liniach znajduje się deklaracja nazw rodzajów towarów oraz typ dokumentu, oraz seria numeracji dokumentów przychodowych:

string tDK = "PW" // Typ dokumentu przyjęcia

string sDK = "sPW" // seria dokumentu przyjęcia

string RodzTW = "Produkty" // nazwa rodzaju powstałego w skutek produkcji

string RodzOD = "Odpady" // nazwa rodzaju w którym znajdują się towary-odpady

string RodzSR = "Półprodukty" // nazwa rodzaju w którym znajdują się towary uboczne powstałe z produkcji

 

Wykonanie produkcji z odpadami:

Na luiście dokumentów magazynowych, wybieramy dokument lub dokumenty rozchodu wewnętrznego i z prawego klawisza wykonujemy ‘Produkcja z odpadami Alt+P’.

W otwartym oknie wypełniamy kolejno:

Wybieramy produkt do przyjęcia, oraz poprawiamy ilość na ilość do przyjęcia z produkcji.

Wybieramy półsurowiec lub półsurowce (można wiele) wprowadzamy ilości do przyjęcia i ceny półproduktów.

Wybieramy odpad.

UWAGA: Pozostałem wartości wyliczane są automatycznie. Przy innej kolejności wprowadzania danych mogę być źle wyliczane wartości.

Dla produktu, odpadu oraz półproduktu można określić inny magazyn przyjęcia.

Po wykonaniu rportu powstaną trzy odrębne dokumenty których suma ilości i wartości będzie równa sumie ilości i wartości dokumentów rozchodowych.

powrót

   Pomoc Zdalna - TeamViewer


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Fundusze europejskie – dla rozwoju Innowacyjnej Gospodarki.