Raporty

Raporty
Szukana fraza
Linia
Program
Grupa
Promocja:

     Cena:
HandloweHandelSymfonia
obrazek
Data dodania: 2010-11-24
Raport umożliwia nadanie znacznika dokumentowi który pomimo fiskalizacji nie otrzymał tego znacznika. W celu zmiany znacznika należy wpisać dokładny numer dokumentu i wprowadzić kod wyliczony na podstawie wzoru, zabezpieczenia mają na celu uniknięcie przypadkowego zmiany tego znacznika.

     Cena:
HandloweHandelForte
obrazek
Data dodania: 2010-11-24
Raport umożliwia nadanie znacznika dokumentowi który pomimo fiskalizacji nie otrzymał tego znacznika. W celu zmiany znacznika należy wpisać dokładny numer dokumentu i wprowadzić kod wyliczony na podstawie wzoru, zabezpieczenia mają na celu uniknięcie przypadkowego zmiany tego znacznika.

     Cena:
HandloweHandelForte
obrazek
Data dodania: 2010-11-24
Raport umożliwia zmianę schematu księgowań dla zaznaczonych dokumentów na jeden z zadeklarowanych w programie. Operację można wykonywać dla dokumentów magazynowych, sprzedaży i zakupu.

     Cena:
HandloweHandelForte
obrazek
Data dodania: 2010-11-24
Modyfikacja ‘Dokument WDT’ na język niemiecki, rozwiązanie umożliwia podpięcie dowolnego tłumaczenia dokumentu, jedynym ograniczeniem rozwiązania są znaki specjalne języka. Istnieje możliwość wykonania tłumaczenie innych formatów wydruku.

     Cena:
HandloweHandelForte
obrazek
Data dodania: 2010-11-24
Eksport listy kontrahentów do arkusza MS Office EXCEL w formacie Listu wysyłkowego pocztowego. Do arkusza eksportowane są dane adresowe korespondencyjne kontrahenta.

   Pomoc Zdalna - TeamViewer


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Fundusze europejskie – dla rozwoju Innowacyjnej Gospodarki.