Serwis Stacje Paliw

Firma HUBER od wielu lat prowadzi serwis systemów informatycznych na stacjach paliw. 

Zakres pracy serwisu obejmuje m.in. :

  • wykonanie sieci logicznej, napięcia gwarantowanego i telekomunikacyjnej,
  • dostawę urządzeń komputerowych i oprogramowania McSpal,
  • uruchomienie systemu informatycznego, szkolenia
  • serwis drukarek fiskalnych
  • integrację urządzeń informatycznych i automatyki,
  • 24 godzinny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wszystkich urządzeń


Na podstawie podpisanych umów możemy świadczyć serwis całodobowy przez 365 dni w roku. Pozwala to na zapewnienie ciągłości pracy stacji i ograniczenie strat związanych z przestojami.

   Pomoc Zdalna - TeamViewer


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Fundusze europejskie – dla rozwoju Innowacyjnej Gospodarki.