McComp - stacje paliw

Mc Comp S.A. jest wiodącym w kraju producentem rozwiązań informatycznych, oferującą kompleksowe rozwiązania ICT, w szczególności oprogramowanie, dla sektora przedsiębiorstw obsługujących rynek detaliczny. Obecnie są to obiekty hotelowe, restauracyjne i rekreacyjno-sportowe, stacje paliw oraz centrale zarządzające sieciami stacji paliw. Będąc producentem oprogramowania, daje pełną gwarancję dotyczącą jego działania oraz dostosowania do zmieniających się warunków biznesowych i przepisów prawa oraz szybkiej reakcji na zmieniające się potrzeby Klientów. Doskonale znają realia działania i potrzeby wszystkich Odbiorców.

   Pomoc Zdalna - TeamViewer


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Fundusze europejskie – dla rozwoju Innowacyjnej Gospodarki.