Streamsoft

logo-streamsoft
Firma Streamsoft Sp.J. powstała w 1989 roku. Od tego czasu, firma wypracowała ugruntowaną pozycję na rynku dostawców oprogramowania, wspomagającego zarządzanie. Lata działalności w branży rozwiązań IT sprawiły, że rozwinęła swoje produkty zgodnie z przepisami prawnymi i oczekiwaniami klientów, nabyła cenne doświadczenia i wiedzę, stworzyła szeroki wachlarz produktów, które obsługują wszystkie kluczowe obszary firmy i specyficzne procesy biznesowe.
Historia rozwoju oprogramowania Streamsoft, jest mocno związana z historią rozwoju systemów operacyjnych, informatyzacją przedsiębiorstw i tworzeniem się rynku systemów ERP w Polsce.

Wraz z pojawieniem się na rynku systemu operacyjnego Windows 95, a następnie Windows 98, programiści firmy Streamsoft, stworzyli w 1997 roku, oprogramowanie, które w pełni funkcjonowało pod systemem operacyjnym Windows.

Rozwój technologii informatycznych, przyczynił się do powstania, w 2001 roku, w pełni zintegrowanego systemu PCBIZNES PRO (aktualna nazwa to Streamsoft PRO), w architekturze klient - serwer.

Wychodząc naprzeciw coraz bardziej zaawansowanym potrzebom klientów oraz złożoności procedur funkcjonowania na globalnym rynku, firma Streamsoft stworzyła w 2004 r. zintegrowany system ERP II - PCBIZNES PRESTIŻ, który w 2010 roku zmienił nazwę na Streamsoft PRESTIŻ.

   Pomoc Zdalna - TeamViewer


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Fundusze europejskie – dla rozwoju Innowacyjnej Gospodarki.