Szkolenia i wdrożenia

Po zakupie oprogramowania niezbędne przed rozpoczęciem wdrożenia są szkolenia użytkowników nowego systemu. Pozwalają na sprawne wdrożenie systemu oraz bezproblemowe rozpoczęcie pracy na nowych aplikacjach.
Wiedza Użytkowników zdobyta w czasie szkolenia ma ogromny wpływ na efektywną i poprawną eksploatację zakupionego rozwiązania. Przeszkoleni pracownicy stają się niezbędnymi doradcami – ekspertami podczas całego procesu wdrożenia.

 Wykorzystując wieloletnie doświadczenie przeprowadzamy wdrożenia, skutecznie dostosowując zakupione systemy tak, aby przyniosły zaplanowane efekty.

Uwzględniając obecne funkcjonowanie Firmy oraz otaczające ją realia rynkowe doradzamy jak można usprawnić wewnętrzne procesy, udoskonalić przepływ informacji oraz pomagamy pokonać bariery w dziedzinie nowoczesnej technologii informacyjnej. Nasi konsultanci od samego początku towarzyszą Państwu począwszy od instalacji, parametryzacji systemów poprzez migrację jak i zapełnianie systemu danymi.

 

   Pomoc Zdalna - TeamViewer


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Fundusze europejskie – dla rozwoju Innowacyjnej Gospodarki.