10 stycznia udostępniliśmy wersję 15.2 programu enova365

Szanowni Klienci,

Od lat przełom roku zawsze niesie zmiany w przepisach prawa gospodarczego, które istotnie wpływają na funkcjonalność systemów informatycznych dla biznesu, takich jak enova365.                           

Aby zapewnić Państwu wsparcie przy wdrożeniu zmian legislacyjnych na rok 2019, zespół Soneta zaplanował nowelizację algorytmów w enova365, publikując trzy nowe wersje na przestrzeni, na przełomie roku.

Wszystko po to, aby Państwo zrealizowali swoje powinności wobec urzędów, pracowników, czy kontrahentów w narzuconych przez ustawodawcę terminach, zgodnie z obowiązującym prawem.

W grudniu 2018 wydaliśmy pierwszą transzę zmian w wersji o numerze 15.1 (opis zmian w ulotce).

Obecnie publikujemy drugą transzę zamian w wersji oznaczonej 15.2, która zawiera:

a) Kadry Płace:                                                                          

• Aktualizacja obecnych deklaracji: DRA, RCA, ZWUA.                                                                              

• Nowe Deklaracje: DRA cz. II, RCA cz. II (nowe przepisy o małym ZUS-ie dla Właścicieli).                      

• Nowe Deklaracje: OSW, RPA, RIA (nowe przepisy o skróconym okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej).

• Integracja z nową wersją programu Płatnik (zmiany wynikające z nowych i zmienionych deklaracji).

• Obsługa e-deklaracji dla deklaracji przygotowywanych po 1 stycznia 2019 za rok 2018: PIT-11(24), PIT4R(8), PIT8AR(7), PIT 8C(9), IFT1/1R(14).

b) Księgowość:

• Aktualizacja XML eDeklaracji PIT-36(26), PIT-36L(15), PIT-28(21), możliwych do zaimportowania w aktywnych formularzach PDF Ministerstwa Finansów.

Szczegółowy opis zmian do wersji 15.2 znajduje się w ulotce do wersji 15.2 (przy instalatorze).

Ostatnia część zmian zostanie opublikowana w wersji 15.3 (zwanej wersja lutową) – planowana data publikacji  15.02.2019 r. 

W wersji 15.3 zostaną ujęte zmiany dotyczące obszaru:

a) Kadry Płace: 

Elektroniczna dokumentacja pracownicza, popularnie zwane e-teczkami, dostosowanie do ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. oraz przepisów wykonawczych 

b) Księgowość:

Elektroniczne Sprawozdania Finansowe: udostępnienie funkcjonalności sporządzania sprawozdań finansowych (odpowiadających zakresom informacji przeznaczonych dla jednostek innych, małych, mikro, organizacji pozarządowych), generowania plików e-Sprawozdań Finansowych oraz podpisywania i wysyłki plików do Szefa KAS (w przypadku osób fizycznych) lub pobrania plików przeznaczonych do wysyłki do Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku podmiotów wpisanych do KRS). 

HUBER Eryk Gałan

ul. Dolna 3 Maja 8/1, 20-079 Lublin

Telefon: 81 534 00 77

E-mail: biuro@huber.net.pl

  © 2019 HUBER Eryk Gałan