W dniu dzisiejszym producent oprogramowania enova365 wydał nową wersję licencji o numerze 1910.1.2.

Główną zmianę wprowadzono w module kadry i płace (obsługa Pracowniczych Planów Kapitałowych), wprowadzono również kilka usprawnień w modułach Księgowość i Handel dotyczących Mechanizmów Podzielonej Płatności.

Pełny opis zmian poniżej:

kadry place i hr

Zaktualizowano wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjęty do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwart ale 2019 roku: 99,5%;

PPK: Umożliwiono rozliczenie przychodu od składki PPK w miesiącu naliczenia wypłaty;

PPK: Udostępniono nowy format pliku xml do wymiany dokumentów PPK pomiędzy pracodawcą a instytucją finansową, w związku ze zmianą wytycznych do formatu pliku xml i przekazywaniu danych obcokrajowca;

PPK: Zmieniono sposób wyliczania 3-miesięcznego okresu zatrudnienia uwzględnianego do wymaganego stażu pracy przy wyliczaniu kwalifikacji uczestników;

PPK: poprawiono działanie dodatkowych pól wyliczających datę kwalifikacji uczestników do PPK, działanie seryjnych operacji PPK oraz wyświetlanie listy osób na liście Kadry i płace/Kadry/Ewidencja PPK/Pozostali;

Podstawa chorobowego. Poprawiono pobieranie podstawy chorobowego do rozliczenia kolejnej nieobecności w sytuacji, gdy na elemencie rozliczającym pierwszą nieobecność była wykonana korekta ręczna podstawy.

finanse i ksiegowosc

Mechanizm podzielonej płatności: dla dokumentów sprzedaży i zakupu oraz płatności dodano czynność “Zmień VAT(MPP) na płatnościach”, która umożliwia zmianę kwalifikacji dokumentu do MPP oraz przeliczenie kwoty VAT/MPP na płatnościach;

Mechanizm podzielonej płatności: ustawienie na dokumencie ewidencji w polu “Kwota VAT na płatnościach” uzależniono od sposobu zapłaty na kontrahencie;

Import Wyciągów Bankowych: poprawiono błąd pojawiający się podczas importu wyciągów bankowych. Błąd dotyczył nieprawidłowego rozpoznawania Okresu VAT na podstawie opisu operacji bankowej przelewu MPP w przypadku, gdy opis zawierał numer faktury przypominający datę.

sprzedaz i crm

Kontrahent: poprawiono błąd, który przy grupowym pobieraniu danych nie aktualizował kartoteki klienta, w przypadku kiedy pole NIP/REGON zawierało znaki ” “-“. Ponadto, został poprawiony błąd, który blokował możliwość pobierania danych z GUS na kartotece kontrahenta po w prowadzeniu klucza GUS, a następnie jego usunięciu.

Szczegółowy opis zmian

przejdź

HUBER Eryk Gałan

ul. Dolna 3 Maja 8/1, 20-079 Lublin

Telefon: 81 534 00 77

E-mail: biuro@huber.net.pl

  © 2019 HUBER Eryk Gałan