W dniu dzisiejszym producent oprogramowania enova365 wydał kolejną wersję systemu o numerze 1912.0.1.

W nowej zaktualizowano formularze, wydruki oraz schematy eDeklaracji dla deklaracji VAT-7, VAT-7K i VAT-9M według nowych wzorów obowiązujących od 1.11.2019 r. Nowa wersja pozwala również na obsługę indywidualnych rachunków bankowych podatnika, które będą używane do płatności podatków VAT, CIT i PIT realizowanych począwszy od 1.1.2020 r. Ponadto wersja zawiera kilka drobnych zmian w pozostałych obszarach systemu. 

Poniżej szczegółowy opis zmian.

UWAGA: w dniu 3.01.2020 r. planowana jest publikacja kolejnej wersji enova365 zawierającej aktualizację deklaracji PIT w module Kadry i płace oraz deklaracji CIT w module Księgowość.

kadry place i hr

Podatek PIT – Obsłużono naliczanie zaliczki podatku w miesiącu przekroczenia progu podatkowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami od 2020 roku. Zgodnie ze zmianą przepisów, od 2020 roku zaliczkę podatku ustala się w miesiącu przejścia z pierwszego do drugiego progu skali podatkowej według stawki 17 i 32 procent proporcjonalnie do wysokości wynagrodzenia.

Zaktualizowano wskaźniki kadrowo płacowe.

Zaktualizowano listę urzędów skarbowych.

APT – umożliwiono weryfikację okresu zatrudnienia pracowników tymczasowych dla jednego Klienta.

finanse i ksiegowosc

Deklaracje VAT – Zaktualizowano formularze, wydruki oraz schematy eDeklaracji dla deklaracji VAT-7 do wersji 20, deklaracji VAT7K do wersji 14, oraz deklaracji VAT-9M do wersji 9.

Wprowadzono obsługę Indywidualnych rachunków bankowych, które będą używane na płatnościach wynikających z deklaracji VAT i CIT oraz zaliczkach podatku PIT-5 i PIT-5L generowanych po 31 grudnia 2019 r.

Zaktualizowano kwoty opłat środowiskowych.

Szczegółowy opis zmian

przejdź

HUBER Eryk Gałan

ul. Dolna 3 Maja 8/1, 20-079 Lublin

Telefon: 81 534 00 77

E-mail: biuro@huber.net.pl

  © 2019 HUBER Eryk Gałan