Od dnia dzisiejszego dostępna jest nowa wersja systemu enova365 o numerze 2001.0.0.

Aktualna wersja zawiera nowe formularze, wydruki oraz schematy eDeklaracji dla deklaracji pracowniczych podatku PIT oraz deklaracji podatku CIT obowiązujących od 01.01.2020 r. do rozliczeń podatku za rok 2019. W wersji 2001.0.0 zaktualizowano również wzorce wydruków deklaracji GUS.

Kolejną istotną zmianą jest możliwość weryfikacji rachunków bankowych w Wykazie podatników VAT (Białej liście) za pośrednictwem tzw. “pliku płaskiego” udostępnianego przez Ministerstwo Finansów.

kadry place i hr

Nowe wzory deklaracji PIT – zaktualizowano wzory deklaracji PIT obowiązujące od 1.01.2020: PIT-4R (9), PIT-8AR (8), PIT-8C (10), PIT-11 (25), PIT-R (20), IFT-1 (15), IFT-1R (15), PIT-2 (6), PIT-2A (6), PIT-3 (6)

Zaktualizowano wskaźniki kadrowo płacowe od 1.01.2020: 

  • waloryzacja podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętego do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego
  • współczynnik podstawy obniżonych składek uwzględniany przy wyliczeniu ubezpieczeń społecznych dla osób prowadzących działalność gospodarczą
  • kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek
  • minimalna podstawa wymiaru składek dla osób prowadzących działalność gospodarczą
  • prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie

Pracownicze Plany Kapitałowe – udostępniono nowe elementy wynagrodzenia rozliczające podatek od składki PPK opłacanej przez Pracodawcę dla umów cywilnoprawnych innych niż umowa zlecenia.

finanse i ksiegowosc

Wykaz podatników VAT – udostępniono możliwość weryfikacji rachunków bankowych w Wykazie podatników VAT za pomocą pliku płaskiego opublikowanego przez Ministerstwo Finansów.

Wykaz podatników VAT – umożliwiono weryfikację rachunków bankowych w Wykazie podatników VAT dla zaimportowanych wyciągów bankowych.

Szczegółowy opis zmian

przejdź

HUBER Eryk Gałan

ul. Dolna 3 Maja 8/1, 20-079 Lublin

Telefon: 81 534 00 77

E-mail: biuro@huber.net.pl

  © 2019 HUBER Eryk Gałan