W dniu dzisiejszym producent oprogramowaniaenova365 wydał kolejną wersję: 2001.0.2 –  skierowana jest ona do firm, które nie płacą jako zakład pracy zasiłków. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów, w takiej sytuacji na Deklaracji PIT 11 (25) przychody ze stosunku pracy i zaliczki podatku należy wykazać zawsze w wierszu pierwszym lub drugim.

Instrukcja wypełniania deklaracji PIT

UWAGA: 

Dodatkowe wyjaśnienie do wersji 2001.0.1.

Dotyczy deklaracji PIT 11(25) dla osób poniżej 26-go roku życia: 

W związku z najnowszymi zmianami dotyczącymi wykazywania przychodów ze stosunku pracy oraz zasiłków na deklaracji PIT11 (25), Krajowa Informacja Podatkowa udziela różnych informacji w zakresie wykazywania łącznej kwoty zaliczki podatku dla 26-latków. W systemie enova365 w deklaracji PIT 11 (25) przychody 26-latka wykazujemy w wierszu drugim, a kwotę zasiłku wykazujemy w wierszu 8, natomiast łączną zaliczkę podatku od tych przychodów wykazujemy w wierszu 8 pozycji 68.

kadry place i hr
  • zaktualizowano minimalną podstawę składki zdrowotnej dla osób prowadzących działalność gospodarczą, która od 01.01.2020 wynosi 4026,01 zł.
  • poprawiono wykazywanie zaliczki podatku na deklaracji PIT-11(25) w sytuacji, gdy firma nie jest płatnikiem zasiłków.

Szczegółowy opis zmian

przejdź

HUBER Eryk Gałan

ul. Dolna 3 Maja 8/1, 20-079 Lublin

Telefon: 81 534 00 77

E-mail: biuro@huber.net.pl

  © 2019 HUBER Eryk Gałan