Zasiłki na deklaracji PIT-11 w firmach nie będącymi płatnikami zasiłków:

Jeżeli firma nie płaci zasiłków ZUS, to w przypadku pracownika otrzymującego przychody ze stosunku pracy oraz przebywającego na zasiłku, zaliczka podatku jest niepoprawnie wykazywana w wierszu 8. Inne źródła: w części E deklaracji PIT-11.
W przypadku pracowników zatrudnionych w firmach niewypłacających zasiłków, którzy otrzymali wynagrodzenie ze stosunku pracy oraz przebywali na zasiłku, zaliczka podatku ze stosunku pracy powinna być wykazana w wierszu 1 części E, bądź w przypadku osób do 26 roku życia w wierszu 2 części E.

W kolejnej wersji enova365 zostanie poprawione wykazywanie zaliczki podatku w opisanej sytuacji. Na ten moment można skorygować zaliczkę na deklaracji poprzez edycję formularza deklaracji PIT-11.

HUBER Eryk Gałan

ul. Dolna 3 Maja 8/1, 20-079 Lublin

Telefon: 81 534 00 77

E-mail: biuro@huber.net.pl

  © 2019 HUBER Eryk Gałan