W dniu dzisiejszym została opublikowana wersja 2002.0.0 enova365.

Pełny opis zmian poniżej:

kadry place i hr

Obsługa Małego ZUS Plus – udostępniono mechanizmy umożliwiające obsługę rozliczeń obniżonych składek ZUS dla osób prowadzących działalność, które będą korzystały z “małego ZUS plus”. W ramach enova365:

  • zaktualizowano wskaźnik: “Współczynnik podstawy obniżonych składek”;
  • dodano nowy wskaźnik: “Maksymalna kwota przychodu mały ZUS plus”;
  • dodano parametr: “Kwota dochodu z poprzedniego roku”;
  • zmieniono nazwę parametru: “Podstawa składek na ubezpieczenie społeczne zależna od przychodu” na “Podstawa składek na ubezpieczenie społeczne zależna od przychodu/dochodu”.

System enova365 umożliwia tym samym rozliczanie w oparciu o programy „Mały ZUS” oraz „Mały ZUS plus”.

finanse i ksiegowosc

Wykaz podatników VAT – zgodnie z komunikatem Ministerstwa Finansów z dnia 28.01.2020, enova365 została dostosowana do nowych mechanizmów weryfikacji kontrahentów i ich rachunków bankowych w oparciu o dane z Wykazu Podatników VAT. 

Zawiadomienie ZAW-NR – w enova365 wprowadzono możliwość przygotowania i wydrukowania dokumentu ZAW-NR – składają go podatnicy, którzy dokonali zapłaty przelewem na rachunek, który nie figuruje w Wykazie Podatników VAT (Biała lista), w celu zabezpieczenia się przed konsekwencjami podatkowymi takiej zapłaty. 

Sprawozdania finansowe – udostępniono możliwość przygotowania skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zgodnie z przepisami Ustawy z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw.

handel i magazyn

Obsługa JPK – przygotowano mechanizm generujący plik JPK_FA_RR(1)​.

 

Wydruki – ujednolicony został wygląd graficzny wszystkich wydruków dostępnych w enova365. Wszystkie stopki zawierają nazwę producenta, a także nazwę programu oraz numer wersji.

Szczegółowy opis zmian

przejdź

HUBER Eryk Gałan

ul. Dolna 3 Maja 8/1, 20-079 Lublin

Telefon: 81 534 00 77

E-mail: biuro@huber.net.pl

  © 2019 HUBER Eryk Gałan