Od dzisiaj dostępna jest kolejna wersja 2004.0.0 enova365, która zastępuje wersję 2003.2.2 z dnia 24 kwietnia 2020 roku.

Wersja 2003.2.3 enova365 jest z kolei poprawką do wersji 2003.2.2 i jest przeznaczona tylko i wyłącznie dla Klientów posiadających moduł Kadry Płace, a w szczególności Klientów, u których występuję błąd pomniejszenia wynagrodzenia o 1/30 z tytułu nieobecności ZUS, jeżeli w trakcie miesiąca zmieniła się waluta stawki zaszeregowania lub była wykonana aktualizacja ze względu na zmianę wymiaru etatu lub stawki.

W związku z zapowiadanymi kolejnymi pracami legislacyjnymi dotyczącymi tzw. „Tarczy 3.0”, Producent na bieżąco śledzi zmiany w przepisach i będzie je niezwłocznie implementować w kolejnych wersjach systemu enova365.

kadry place i hr

Pracownicze Plany Kapitałowe – dodano możliwość edycji daty przystąpienia do PPK w momencie wykonywania operacji seryjnych. Funkcjonalność dedykowana działom kadrowym firm odpowiedzialnym za prowadzenie dokumentacji PPK.

Funkcjonalność umożliwia wprowadzenie jednej daty przystąpienia do programu dla większej liczby pracowników uczestniczących w programie.

Pracownicze Plany Kapitałowe – w Pulpicie Pracownika udostępniono zakładkę „Dokumenty PPK”. Użytkownicy Pulpitu Pracownika otrzymają wgląd do swoich deklaracji PPK.  

Pulpit Pracownika – na formularzu nieobecności wprowadzono zakładkę „Korekty”. Dzięki niej pracownik widzi korekty związane z nieobecnością (np. jeśli w momencie przebywania na urlopie wypoczynkowym zachorował, wtedy dział kadrowy wystawia zwolnienie chorobowe, a pracownik w Pulpicie widzi zmianę).

business intelligence

Wykresy – w zakresie prezentacji danych BI wprowadzono szereg modyfikacji i nowych rozwiązań poprawiających ergonomię tworzenia wykresów, a także znacząco zwiększających atrakcyjność przygotowywanych wizualizacji.

Dodano możliwości: wybór wariantu wykresu powiązanego z typem wykresu, wybór układu danych (położenie słupków, układ skumulowany, grupowany, nakładany czy procentowy), obracanie wykresów posiadających osie współrzędnych, podpisy na dla osi wykresów.

W celu przygotowania szczegółowych, bardziej dogłębnych analiz, dodano właściwość określającą wariant wykresu, powiązaną z wybranym typem wykresu. Oznacza to możliwość łączenia wykresów i porównywania różnych, skorelowanych ze sobą danych w jednym miejscu.

Wykresy kadrowo płacowe – dla działów kadrowych oraz kadry zarządzającej przygotowano zestaw nowych raportów i analiz, dzięki którym będzie można szczegółowo analizować zachowanie pracowników np. m.in rotacje, nieobecności, wynagrodzenia, czy limity urlopowe. 

Drukowanie Paneli BI – wprowadzono mechanizm umożliwiający drukowanie utworzonych Paneli BI. Wydrukowane Panele BI mogą zostać wykorzystane przez analityków, jak również kadrę zarządzającą w momencie braku dostępu do komputera/smartfona.

procesy

enova365 wersja przeglądarkowa – wprowadzono kontrolkę umożliwiającą tworzenie procesów z elementami BPMN. Kontrolka umożliwia dwa tryby pracy: modelowania i wdrożenia. Daje możliwość wykorzystania elementów standardu BPMN takich jak: rola procesowa, zadanie, połączenie oraz artefakt. Wykorzystanie nowego diagramu z elementami ogólnoświatowego standardu pozwoli na pełniejsze zrozumienie modelowanych procesów.

sprzedaz i crm

Drag&drop dla wiadomości email – wprowadzono możliwość dodawania obrazków do wiadomości email metodą drag&drop (przeciągnij i upuść). Czas przygotowania wiadomości email, która zawiera obrazki ulegnie znaczącemu skrócenia.

Funkcjonalność dedykowana handlowcom, pracownikom działu marketingu i sprzedaży, przygotowującym duże ilości wiadomości wysyłanych do kontrahentów.

Spellchecker – wprowadzono mechanizm sprawdzania pisowni przy tworzeniu wiadomości email. Funkcjonalność automatycznie wskazuje błędy, jakie pojawiły się przy tworzeniu wiadomości.

Szczegółowy opis zmian

przejdź

HUBER Eryk Gałan

ul. Dolna 3 Maja 8/1, 20-079 Lublin

Telefon: 81 534 00 77

E-mail: biuro@huber.net.pl

  © 2019 HUBER Eryk Gałan