W dniu dzisiejszym została opublikowana wersja 2005.0.0 enova365, która zawiera szereg zmian – m.in. w module kadrowym zostały wprowadzone zmiany aktualizacji wskaźników, wyliczenia kwoty wolnej dla uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych w czasie zawieszenia opłacania składek ZUS. W modułach księgowych zaktualizowano odsetki od 29 maja 2020 roku oraz wprowadzono naliczanie odsetek podatkowych zgodnie z art. 54. § 1. pkt 5 oraz art. 63. § 1 ordynacji podatkowej.

kadry place i hr

Aktualizacja wskaźników:

  • Opieka nad dzieckiem, zamknięcie placówki – koronawirus (109 dni);
  • Opieka nad dorosłą osobą niepełnosprawną, zamknięcie placówki – koronawirus (95 dni);
  • Okres stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii COVID-19 przyjmujący wartość 14.03.2020…30.06.2020;
  • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w poprzednim kwartale: 5 331,47 zł
  • Minimalne wynagrodzenie uczniów;

Pracownicze Plany Kapitałowe – zmieniono wyliczenie kwoty wolnej dla uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych, w czasie zawieszenia opłacania składek ZUS;

Zajęcia komornicze – umożliwiono podwyższenie kwoty wolnej od zajęć o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny;

Przestój – umożliwiono wybór sposobu wyrównania do płacy minimalnej w przypadku wystąpienia wynagrodzenia postojowego;

PFRON – na podstawie wytycznych z PFRON zmieniono sposób wyliczania kosztów płacy na załączniku INF-D-P do deklaracji WND w przypadku częściowego bądź całkowitego zwolnienia ze składek ZUS.

finanse i ksiegowosc

Webservice – udostępniono mechanizm integracji z bankiem Alior;

Jednolity Plik Kontrolny – zaktualizowano struktury JPK_V7M i JPK_V7K zgodnie z wzorami opublikowanymi 8 maja 2020 na ePUAP;

Jednolity Plik Kontrolny – poszerzono zakres informacji na formularzu JPK_VAT w części “Ogólne”. Zmiany wynikają z połączenia w jednym pliku JPK danych z deklaracji VAT7/VAT7K oraz z ewidencji VAT i ułatwiają sprawdzenie zgodności danych;

Odsetki – zaktualizowano odsetki od 29 maja 2020. Aktualne wartości poniżej:

  • Odsetki ustawowe 3,6%
  • Odsetki ustawowe za opóźnienie 5,6%
  • Odsetki maksymalne 11,2%

Odsetki – Kontrolę odsetek maksymalnych ograniczono do naliczania odsetek w trybach:

  • Indywidualne, Ustawowe + Indywidualne, Wskazane;

Odsetki – Umożliwiono naliczanie odsetek podatkowych zgodnie z Art. 54. § 1. pkt 5 oraz Art. 63. § 1 Ordynacji podatkowej.

Szczegółowy opis zmian

przejdź

HUBER Eryk Gałan

ul. Dolna 3 Maja 8/1, 20-079 Lublin

Telefon: 81 534 00 77

E-mail: biuro@huber.net.pl

  © 2019 HUBER Eryk Gałan