W dniu 2 lipca 2020 roku została opublikowana wersja 2005.1.1 enova365, która zmiany w modułach Kadry Płace oraz Księgowość. Pełny opis zmian znajduje się poniżej.

kadry place i hr

Nowy Płatnik – dostosowano deklarację RCA do nowej wersji Płatnika (metryka z 27 czerwca 2020 r.)

Aktualizacja wskaźników:

  • opieka nad dzieckiem, zamknięcie placówki – koronawirus (123 dni) 
  • opieka nad dorosłą osobą niepełnosprawną, zamknięcie placówki- koronawirus (109 dni)
  • współczynnik waloryzacji podstawy zasiłków (procent) dla celów obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego, który od 1.07.2020 przyjmuje wartość 108,1%

finanse i ksiegowosc

Zaktualizowano od 1 lipca 2020 roku odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych. Aktualna stopa odsetek wynosi 10,10%.

Szczegółowy opis zmian

przejdź

HUBER Eryk Gałan

ul. Dolna 3 Maja 8/1, 20-079 Lublin

Telefon: 81 534 00 77

E-mail: biuro@huber.net.pl

  © 2019 HUBER Eryk Gałan