W dniu 30 lipca 2020 roku została opublikowana wersja 2006.0.0 enova365, w której pojawiły się nowości funkcjonalne w modułach Kadry Płace, Księgowość, Handel, Produkcja, Workflow oraz Business Intelligence.

kadry place i hr

Nowe wnioski: do ewniosków dodano kategorie związane z nieobecnościami, kadrowe, czasem pracy oraz PPK. Wśród nich znajdują się: ewnioski o delegację, opiekę, urlop, ubezpieczenie członka rodziny, wydanie kopii dokumentacji pracowniczej, zmiana adresu, danych podatkowych, osobowych, dokumentu tożsamości oraz rachunku bankowego.

Pracownicze Plany Kapitałowe: w Pulpicie Pracownika wprowadzono wniosek o dobrowolne przystąpienie do programu dla osób powyżej 55 roku życia.

finanse i ksiegowosc

Szablony kopiowania dokumentów: dodano możliwość oznaczania dokumentów ewidencji typu: PK, sprzedaż i zakup jako szablonów do kopiowania.

handel i magazyn

Integracja z WooCommerce: system enova365 został zintegrowany z kolejną platformą ecommerce WooCommerce. Tym samym oprogramowanie jest już zintegrowane z czterema platformami.

business intelligence

Panele Business Intelligence w wersji przeglądarkowej: wersja przeglądarkowa enova365 została wzbogacona o Panele BI. Dzięki Panelom użytkownik otrzymuje dedykowany zestaw wskaźników, wykresów oraz raportów niezbędnych w codziennej pracy. Funkcjonalność w szczególności dedykowana analitykom, sprzedawcom, księgowym.

Business Intelligence w Pulpitach: pulpity enova365 zostały wzbogacone o funkcjonalność BI.

Nowe wizualizacje: w związku z pandemią koronawirusa udostępniono dla obszaru Kadry Płace zestaw wizualizacji umożliwiających uzyskanie informacji związanych z epidemią.

produkcja

Zasoby: moduł Produkcja rozbudowano o możliwość definiowania zasobów produkcyjnych (wzorcowych oraz rzeczywistych), które mogą być przypisywane do operacji technologicznych, technologii i zleceń produkcyjnych, podobnie jak ma to miejsce w przypadku surowców.

Zlecenia produkcyjne: na liście zleceń produkcyjnych dodano czynność Bilans surowców. Umożliwia ona przygotowanie zbiorczego bilansu surowców dla zaznaczonych zleceń, w trybie surowców podstawowych (czyli bez uwzględniania technologii podrzędnych). Dotychczas bilans surowców dostępny był tylko z poziomu formularza zlecenia produkcyjnego.

procesy

Zastępstwa pracownicze i zastępstwa operatorów: wprowadzono funkcjonalność powiadomienia e-mail, które wysyłane jest do osoby pełniącej zastępstwo. Dzięki funkcjonalności, osoba zastępujące dowie się o możliwości pracy w systemie za nieobecnego.

Szczegółowy opis zmian

przejdź

HUBER Eryk Gałan

ul. Dolna 3 Maja 8/1, 20-079 Lublin

Telefon: 81 534 00 77

E-mail: biuro@huber.net.pl

  © 2019 HUBER Eryk Gałan