W dniu dzisiejszym została opublikowana wersja 2006.1.1 enova365, w której pojawiły się nowości funkcjonalne w module Kadry Płace:

kadry place i hr

Pracownicze Plany Kapitałowe – na deklaracji „Rozliczenie składek PPK” umożliwiono oznaczenie czy deklaracja za danego pracownika podlega wysłaniu do instytucji finansowej.

Pracownicze Plany Kapitałowe – zaktualizowano strukturę pliku eksportu deklaracji PPK.

Aktualizacja wskaźników:

  • okres stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii COVID-19 przyjmujący wartość 14.03.2020…31.10.2020
  • przeciętne miesięczne wynagrodzenie w poprzednim kwartale: 5.024,48 zł,
  • minimalne wynagrodzenie uczniów
  • współczynnik waloryzacji podstawy zasiłków (procent) dla celów obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego, który od 1.10.2020 przyjmie wartość 96,7%.

Szczegółowy opis zmian

przejdź

HUBER Eryk Gałan

ul. Dolna 3 Maja 8/1, 20-079 Lublin

Telefon: 81 534 00 77

E-mail: biuro@huber.net.pl

  © 2019 HUBER Eryk Gałan