Jest już dostępna nowa wersja enova365 2010.0.1, a w niej wiele zmian funkcjonalnych. Poniżej przesyłamy listę funkcjonalności zaimplementowanych w nowej wersji.

finanse i ksiegowosc

Pulpit Klienta Biura Rachunkowego

Funkcjonalność Pulpitu Klienta Biura Rachunkowego została poszerzona o możliwość wystawiania faktur sprzedaży (tzw. samofakturowanie) oraz o możliwość wprowadzania dokumentów zakupu i sprzedaży do ewidencji dokumentów księgowych. Umożliwiono m.in.: wystawianie faktur sprzedaży, faktur dostawy, faktur zaliczkowych wraz z korektami tych dokumentów, faktur pro forma, korekt rabatowych sprzedaży, dodawanie kartotek towarowo-usługowych wraz z oznaczeniami niezbędnymi do prawidłowego oznaczenia towaru lub usługi danymi do JPK_V7, drukowanie dokumentów, przeglądanie przez użytkownika Pulpitu wprowadzanych danych na listach Faktury sprzedaży oraz Towary i Usługi, zbiorcze przekazywanie dokumentów zakupu lub sprzedaży wraz z załącznikami, dodawanie podstawowych danych dokumentu na uproszczonym formularz dokumentu zakupu i sprzedaży, podłączanie jako załączników dokumentów PDF oraz skanów wraz z podglądem tych załączników, przeglądanie przez użytkownika Pulpitu danych na liście dokumentów, uproszczony formularz Kontrahenta z możliwością wskazania rachunków bankowych, możliwość pobierania danych kontrahenta z serwisu GUS, funkcjonalność sprawdzania Statusu VAT kontrahenta w bazie MF (tzw Białej Liście) wraz z pobieraniem jego zarejestrowanych numerów firmowych rachunków bankowych, możliwość pobierania kursów walut z NBP lub EBC.

produkcja

Osoby w Produkcji – Moduł Produkcja rozbudowany został o możliwość definiowania osób, które można przydzielać do operacji oraz do operacji w technologii i do operacji w zleceniach produkcyjnych. Osoby zostały podzielone na dwie odrębne listy: osób wzorcowych oraz osób rzeczywistych. Do każdej osoby można przypisać kompetencje (wprowadzane z poziomu konfiguracji systemu), dzięki czemu osoby wzorcowe stanowią zestaw kompetencji wymaganych do realizacji danej operacji, a osoby rzeczywiste to lista pracowników, posiadających określone kompetencje.

handel i magazyn

Terminale płatnicze – Rozszerzono listę obsługiwanych terminali płatniczych o terminale INGENICO z własną drukarką, obsługiwane przez PeP (Polskie ePłatności) oraz Paytel. 

Dokumenty handlowe – Umożliwiono wpisanie dodatkowych NIP-ów UE (z krajów innych niż Polska). Pozwala to na wystawianie dokumentów sprzedaży z zagranicznymi stawkami VAT w przypadku, gdy podmiot jest zarejestrowany jako podatnik VAT w innym kraju UE.

Dokumenty handlowe – Do dokumentu handlowego dodano dwie nowe kolekcje danych na zakładce Kontrahent. Są to listy, które służą do przechowywanie danych kontaktowych kontrahenta i odbiorcy. Nowe kolekcje danych są wykorzystywane przez dodatki e-sklepy Konektor oraz Kurierzy do przechowywania adresów email i numerów telefonów.

business intelligence

Wskaźniki – Udostępniono funkcjonalność tooltipów dla wskaźników BI, zarówno z poziomu wersji okienkowej enova365, jak i wersji przeglądarkowej. Dzięki tooltipom pojawiających się po najechaniu kursorem myszy na wskaźnik BI, użytkownik uzyska dostęp do precyzyjnej informacji np. w zakresie prezentowanej na wskaźniku wartości, ale także innych elementów opisowych wskaźnika, które z racji długości nie zmieściły się na jego wizualizacji (np. pełna nazwa przedziału czasu).

procesy

Pulpit Klienta Biura Rachunkowego – dodano element DMS w menu Pulpit Klienta BR, który zawiera dwie listy:

  • Dokumenty DMS, który pozwala na podejrzenie dokumentów DMS. Wyświetlane są dokumenty z rejestru Przychodzące w bazie Klienta Biura Rachunkowego.
  • Zadania oczekujące, który wyświetla powiadomienia skierowane do użytkownika Pulpitu Klienta w procesie BR – Pismo Kosztowe.

Pulpit Klienta Biura Rachunkowego – dodano widgety:

  • Dokumenty DMS, który pozwala na podejrzenie dokumentów DMS z poziomu Pulpitu Klienta. Wyświetlane są dokumenty z rejestru Przychodzące w bazie Klienta Biura Rachunkowego.
  • Zadania oczekujące, który wyświetla powiadomienia skierowane do użytkownika Pulpitu Klienta Biura Rachunkowego w procesie BR – Pismo Kosztowe.

 

kadry place i hr

e-wnioski Pracownicze – umożliwiono anulowanie wniosku o nieobecność z poziomu pulpitu pracownika. Zdefiniowano nowy wniosek o nazwie: “e-wniosek o anulowanie nieobecności”, który pozwala na anulowanie nierozliczonej nieobecności. Wniosek znajduje się w kategorii “Wnioski związane z nieobecnościami”.

e-wnioski Pracownicze – w pulpicie pracownika/kierownika dodano nowe wnioski przypisane do kategorii ‘Związane z nieobecnościami:

  • e-wniosek o nieobecność usprawiedliwioną płatną,
  • e-wniosek o urlop bezpłatny
  • e-wniosek o urlop macierzyński,
  • e-wniosek o urlop rodzicielski
  • e-wniosek o urlop ojcowski

Storno płacowe – rozbudowano algorytm storna płacowego w celu obsłużenia korekt składek PPK i wypłat osób poniżej 26 roku życia.

Pracownicze Plany Kapitałowe –

Dodano możliwość odrębnego wygenerowania pliku korekty składek PPK z dokumentu PPK. Dodano możliwość seryjnego wygenerowania deklaracji ‘Zmiana danych identyfikacyjnych uczestnika.

Umożliwiono naliczenie korekty składek PPK poprzez potrącenie/dodatek, na kwotę wskazaną przez użytkownika. 

Dodano odrębny numer telefonu komórkowego oraz adres e-mail do komunikacji z instytucją finansową PPK. 

Dodano przypomnienie o terminie przesłania do instytucji finansowej deklaracji rezygnacji uczestnika z PPK.

Dodano weryfikator obniżonego procentu składki PPK pracownika, sprawdzający, czy wprowadzony procent mieści się w przedziale od 0,5% do 2%. 

Szczegółowy opis zmian

przejdź

HUBER Eryk Gałan

ul. Dolna 3 Maja 8/1, 20-079 Lublin

Telefon: 81 534 00 77

E-mail: biuro@huber.net.pl

  © 2019 HUBER Eryk Gałan