W dniu 9 listopada 2020 roku opublikowana została wersja enova365 oznaczona numerem 2010.1.3 z serii wersji 2010.

W wersji udostępniono nowy moduł enova365 Praca Zdalna oraz zmiany w przepisach obowiązujące od 1 listopada 2020 roku w obszarze modułu Kadry Płace.

Rozwiązanie Praca Zdalna wspiera funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz organizacji pracujących w trybie home-office, bądź w modelu rozproszonym. Pozwala na skuteczne zarządzanie zadaniami, delegowanie pracy i śledzenie postępów projektów. Do jego podstawowych funkcjonalności należą:

 • planowanie pracy oraz zadań z uwzględnieniem czasu potrzebnego na ich wykonanie
 • rejestrowanie czasu pracy poświęconego na wykonanie zadania
 • analizowanie i raportowanie z przypisanych zadań

Dedykowane funkcjonalności zapewniają pełne wsparcie na wszystkich szczeblach struktury organizacyjnej firmy:

 • dla kadry kierowniczej przygotowano rozwiązania umożliwiające stały monitoring zadań zleconych podwładnym, delegowanie nowych zadań oraz ich rozliczanie
 • pracownikom administracji, działów kadrowych umożliwiono zdalne ewidencjonowanie, monitorowanie oraz rozliczanie czasu pracy
 • pozostali pracownicy mogą na bieżąco planować oraz kontrolować czas, zakres oraz ilość wykonywanych zadań oraz szybko raportować do przełożonego
 • wszyscy pracownicy mogą na bieżąco komunikować się ze sobą, niezależnie od miejsca oraz czasu wykonywania zadań

Wykorzystując moduł „Praca Zdalna” organizacja otrzymuje:

 • wsparcie pracy rozproszonej – moduł wspiera organizację pracy firm na każdym poziomie.
 • koordynowanie zadań wieloetapowych
 • delegowanie, kontrola stanu wykonania i rozliczanie zadań – całościowa historia pracy nad projektem pozwala w łatwy sposób delegować zadania i sprawnie komunikować.
 • ewidencjonowanie czasu pracy – łatwa ewidencja czasu poświęconego na działania pozwala w prosty sposób raportować codzienną pracę.
 • raportowanie

Nowy moduł udostępniony został zarówno w wersji okienkowej jak i przeglądarkowej systemu. Istnieje również możliwość pracy z modułem z poziomu Pulpitu Pracownika.

kadry place i hr

Import z PUE – zgodnie z komunikatem ZUS z 31.10.2020 obsłużono import z PUE informacji o kwarantannie oraz izolacji domowej ubezpieczonego. Na nieobecności „Zwolnienie chorobowe” w polu „Kwarantanna” dodano nowe opcje: „Kwarantanna” oraz „Izolacja domowa”. Informacja z PUE o kwarantannie/izolacji domowej będzie importowana jako nieobecność “Zwolnienie chorobowe”, dla której parametr “Kwarantanna” przyjmie wartość “Kwarantanna” bądź “Izolacja domowa”.

Podstawa zasiłku – dodano możliwość odnotowania w kartotece pracownika, czy został złożony wniosek o przeliczenie podstawy chorobowej obniżonej ze względu na  COVID-19.

Podstawa zasiłku – dodano możliwość odnotowania w kartotece pracownika, czy został złożony wniosek o przeliczenie podstawy chorobowej obniżonej ze względu na COVID-19.

finanse i ksiegowosc

Deklaracja VAT-9M – zaktualizowano w systemie deklarację VAT-9M do wersji 10, zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 września 2020 r. w sprawie wzorów deklaracji o podatku od towarów i usług od podmiotów innych niż zarejestrowane jako podatnicy VAT czynni (Dz.U. 2020 poz.1626). Zaktualizowano wydruk oraz wzorce eDeklaracji. Deklarację w nowym wariancie stosuje się począwszy od rozliczeń za październik 2020.

produkcja

Harmonogram – to nowy moduł, który w formie wykresu Gantta graficznie przedstawia przebieg operacji pochodzących ze zleceń produkcyjnych. Operacje zwizualizowane są w podziale na poszczególne zasoby, uwzględniając przy tym ich czas trwania oraz planowane terminy rozpoczęcia zleceń.  

business intelligence

BI w Pulpitach –  w Pulpicie Klienta Biura Rachunkowego udostępniono kilkadziesiąt nowych raportów, analiz i raportów dedykowanych klientom biur rachunkowych. Dzięki nowościom, klient logujący się do Pulpitu otrzymuje dostęp do pogłębionych danych analitycznych dotyczących jego firmy.  

Szczegółowy opis zmian

przejdź

HUBER Eryk Gałan

ul. Dolna 3 Maja 8/1, 20-079 Lublin

Telefon: 81 534 00 77

E-mail: biuro@huber.net.pl

  © 2019 HUBER Eryk Gałan