W dniu dzisiejszym została opublikowana nowa wersja enova365 oznaczona numerem 2012.5.11, zawierająca bieżące zmiany w przepisach.

kadry place i hr

PPK – w związku z fuzją AXA TFI oraz UNIQA, zmieniono nazwę Instytucji Finansowej PPK. Dotychczasowa nazwa AXA TFI S.A została zamieniona na UNIQA TFI S.A. Zmiana nazwy jest konieczna dla wykonania poprawnie dokumentu “Wypłata transferowa PPK”.

Nieobecności – umożliwiono ewidencję nieobecności związanej oddaniem krwi lub osocza.

Deklaracje PIT – dostosowano wysyłkę eDeklaracji PIT-11(27) do nowego wzoru zamieszczonego na stronach Ministerstwa Finansów.

Wskaźniki – zaktualizowano wskaźniki obowiązujące od 01.03.2021:

  • Okres stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii COVID-19 przyjmujący wartość 14.03.2020…31.05.2021
  • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w poprzednim kwartale: 5 457,98 zł
  • Minimalne wynagrodzenie uczniów
  • Wysokość kwoty wolnej należności niealimentacyjnych egzekwowanych z zasiłków: 916,07 zł,
  • Wysokość kwoty wolnej należności alimentacyjnych egzekwowanych z zasiłków: 555,19 zł,
  • Najniższa emerytura: 1250,88 zł.
finanse i ksiegowosc

Deklaracje PIT – zaktualizowano strukturę pliku XML eDeklaracji PIT-36(28) zgodnie z nową schemą (2-0E), opublikowaną przez Ministerstwo Finansów.

Deklaracje – w związku ze zmianą od 2021 r. właściwości urzędów skarbowych, wyodrębniono miejsce pobierania informacji o urzędzie skarbowym właściwym dla deklaracji IFT-2R oraz CIT-10Z.

Szczegółowy opis zmian

przejdź

HUBER Eryk Gałan

ul. Dolna 3 Maja 8/1, 20-079 Lublin

Telefon: 81 534 00 77

E-mail: biuro@huber.net.pl

  © 2019 HUBER Eryk Gałan