Organizacja pracy w dniu 04.06.2021

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że dzień 4 czerwca 2021 (piątek) będzie dniem wolnym w naszej firmie.

Zapraszamy ponownie od poniedziałku 7 czerwca.

google drive

HUBER Eryk Gałan

ul. Dolna 3 Maja 8/1, 20-079 Lublin

Telefon: 81 534 00 77

E-mail: biuro@huber.net.pl

  © 2019 HUBER Eryk Gałan

Nowa wersja enova365: 2104.0.0

W dniu 19 kwietnia 2021 roku została opublikowana nowa wersja enova365 o numerze 21044.0.0, zawierająca szereg nowych funkcjonalności oraz mechanizmy związane ze zmianami w przepisach w bieżącym roku:

kadry place i hr

Deklaracje PIT – dodano nowe wersje deklaracji PIT-4R(12) oraz PIT-8AR(11) obowiązujące do przychodów osiągniętych po 1 stycznia 2021. W części D została zwiększona ilość parametrów do 12, dotyczących przesunięcia terminu zapłaty podatku. Parametry dotyczące przesunięcia wpłaty są dostępne na formularzu deklaracji PIT-4R(12) oraz PIT-8AR(11) naliczanych za miesiąc grudzień.

e-Deklaracje PIT  – udostępniono schematy do wysyłki nowych wersji edeklaracji PIT4R(12) oraz PIT-8AR(11), stosowanych za rok 2021 od dnia 16 kwietnia 2021.

finanse i ksiegowosc

Deklaracja CIT-8 – zaktualizowano formularze, wydruki i schematy eDeklaracji dla deklaracji CIT-8 do wersji 30 oraz załączników: CIT8/O do wersji 17, CIT-8/BR do wersji 8, CIT/8SP do wersji 5 oraz CIT/8S do wersji 5, CIT-IP do wersji 3 oraz CIT-WZ do wersji 2. Dodano także formularz, wydruk oraz schemat eDeklaracji dla nowego załącznika do CIT8(30): CIT/KW(1) – „Informacja o przychodach, kosztach, dochodzie z przekształcenia oraz podatku należnym w związku z wyborem opodatkowania ryczałtem od spółek kapitałowych”.

Deklaracja CIT-8  – na płatnościach generowanych z poziomu deklaracji CIT-8 poprzez czynność “Przygotuj płatność – podatek art. 24b” zmieniono domyślne ustawienie podmiotu płatności na: Krajowa Administracja Skarbowa Centrum Rozliczeniowe (KAS). 

handel i magazyn

Płatności dokumentów handlowych: enova365 została zintegrowana z terminalami płatniczymi obsługiwanymi przez serwis Polcard. Integracje enova365 obejmują tym samym działanie z terminalami Polcard/Paytel/PeP.

business intelligence

Panele BI – w celu skrócenia czasu wyliczania wskaźników i raportów na Panelach BI, przygotowano dodatkową funkcję korzystania z zapisanych wcześniej danych, które można generować cyklicznie. Przy użyciu tej czynności znacznie obniży się czas przetwarzania analiz.

Panele BI – w celu pogłębionej analizy danych na Panelach BI oraz Panelach BI formularzy, zostały dodane nowe rodzaje parametrów, które umożliwiają bardziej szczegółowe filtrowanie danych (np. po datach oraz cechach indywidualnie zakładanych przez użytkownika). Pojawiła się również informacja, które filtry są aktualnie w użyciu.

produkcja

Rezerwacje – wprowadzono mechanizm rezerwacji surowców pod zlecenie, pozwalający na obsługę sytuacji, w której rozchód surowców z danego zlecenia realizowany jest wcześniej określoną dostawą towaru.

Zlecenie produkcyjne – z poziomu zlecenia produkcyjnego umożliwiono zapisanie szacunkowego kosztu wytworzenia, wyliczanego na podstawie ostatniej ceny zakupu surowców oraz planowanego czasu operacji.

Szczegółowy opis zmian

przejdź

HUBER Eryk Gałan

ul. Dolna 3 Maja 8/1, 20-079 Lublin

Telefon: 81 534 00 77

E-mail: biuro@huber.net.pl

  © 2019 HUBER Eryk Gałan

Nowa wersja enova365: 2012.5.11

W dniu dzisiejszym została opublikowana nowa wersja enova365 oznaczona numerem 2012.5.11, zawierająca bieżące zmiany w przepisach.

kadry place i hr

PPK – w związku z fuzją AXA TFI oraz UNIQA, zmieniono nazwę Instytucji Finansowej PPK. Dotychczasowa nazwa AXA TFI S.A została zamieniona na UNIQA TFI S.A. Zmiana nazwy jest konieczna dla wykonania poprawnie dokumentu “Wypłata transferowa PPK”.

Nieobecności – umożliwiono ewidencję nieobecności związanej oddaniem krwi lub osocza.

Deklaracje PIT – dostosowano wysyłkę eDeklaracji PIT-11(27) do nowego wzoru zamieszczonego na stronach Ministerstwa Finansów.

Wskaźniki – zaktualizowano wskaźniki obowiązujące od 01.03.2021:

 • Okres stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii COVID-19 przyjmujący wartość 14.03.2020…31.05.2021
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w poprzednim kwartale: 5 457,98 zł
 • Minimalne wynagrodzenie uczniów
 • Wysokość kwoty wolnej należności niealimentacyjnych egzekwowanych z zasiłków: 916,07 zł,
 • Wysokość kwoty wolnej należności alimentacyjnych egzekwowanych z zasiłków: 555,19 zł,
 • Najniższa emerytura: 1250,88 zł.
finanse i ksiegowosc

Deklaracje PIT – zaktualizowano strukturę pliku XML eDeklaracji PIT-36(28) zgodnie z nową schemą (2-0E), opublikowaną przez Ministerstwo Finansów.

Deklaracje – w związku ze zmianą od 2021 r. właściwości urzędów skarbowych, wyodrębniono miejsce pobierania informacji o urzędzie skarbowym właściwym dla deklaracji IFT-2R oraz CIT-10Z.

Szczegółowy opis zmian

przejdź

HUBER Eryk Gałan

ul. Dolna 3 Maja 8/1, 20-079 Lublin

Telefon: 81 534 00 77

E-mail: biuro@huber.net.pl

  © 2019 HUBER Eryk Gałan

Nowa wersja enova365: 2012.4.7

kadry place i hr

Wskaźniki – zaktualizowano wskaźnik “Wysokość składki Fundusz Solidarnościowy (procent)”, który od 01.01.2021 wynosi 1,45%. Wysokość składki wykazywanej na deklaracji ZUS DRA jako sumę składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy nadal pozostaje w tej samej wysokości 2,45%.

finanse i ksiegowosc

Deklaracje PIT – zaktualizowano strukturę XML eDeklaracji PIT-36L(17) obowiązującą dla rozliczeń roku 2020. Mechanizm umożliwiający sporządzanie rocznych rozliczeń podatku dochodowego PIT-36L w formie eksportu plików XML o strukturze eDeklaracji.

HUBER Eryk Gałan

ul. Dolna 3 Maja 8/1, 20-079 Lublin

Telefon: 81 534 00 77

E-mail: biuro@huber.net.pl

  © 2019 HUBER Eryk Gałan

Nowa wersja enova365: 2012.3.4

W dniu dzisiejszym  opublikowana została wersja enova365 oznaczona numerem 2012.3.4

W wersji udostępniono między innymi:

 • wydruki i schematy eDeklaracji dla deklaracji CIT-8 do wersji 29 oraz załączników,
 • nowy mechanizm kwalifikacji płatności do tzw. złych długów w podatku dochodowym CIT,
 • nowe wzory deklaracji PIT.
kadry place i hr

Deklaracje PIT – zgodnie z rozporządzeniem Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych obowiązującym od 31.12.2020 roku dodano nowe wzorce formularzy i wydruków deklaracji. 

Podstawa zasiłku – w związku z nowymi zasadami ustalania podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w ciąży i zasiłku macierzyńskiego obowiązującymi od 16 grudnia 2020 wprowadzono zmiany w ustalaniu podstawy zwolnienia chorobowego z kodem B oraz nieobecności rozliczanych jako zasiłek macierzyński. Podstawy zasiłku w okresie ciąży i zasiłku macierzyńskiego po 16 grudnia 2020 będą ustalane bez uwzględniania okresów obniżonego wymiaru czasu pracy z powodu COVID-19.

finanse i ksiegowosc

Deklaracja CIT-8 – zaktualizowano formularze, wydruki i schematy eDeklaracji dla deklaracji CIT-8 do wersji 29 oraz załączników:

CIT-8/O do wersji 16, CIT-8/BR do wersji 7, CIT/8SP do wersji 4 oraz CIT/8S do wersji 4. Opublikowano także formularze, wydruki i schematy eDeklaracji dla nowych załączników do CIT-8(29).

Złe długi w PIT i CIT – udostępniono nowy mechanizm kwalifikacji płatności do tzw. złych długów w podatku dochodowym CIT. Nowy mechanizm powstał ze względu na konieczność bardzo szczegółowej prezentacji w deklaracji rocznej podatku dochodowego CIT-8 (w nowym załączniku CIT/WZ) danych o płatnościach i rozliczeniach będących podstawą korekty z tytułu złych długów, co nie było możliwe przy dotychczas stosowanym w programie podejściu, opartym na wyliczeniu skorygowanej podstawy opodatkowania/straty.

Deklaracje PIT – zaktualizowano strukturę XML eDeklaracji PIT-28(23) obowiązującą dla rozliczenia roku 2020.

Rejestr VAT – zestawienie do deklaracji PSD1 dostępny z poziomu listy Rejestr VAT został zaktualizowany o informacje niezbędne do wypełnienia deklaracji PSD-1.

Webservices mBank – udostępniono mechanizmy webservices umożliwiające bezpośrednią komunikację online między enova365 a mBank.

Szczegółowy opis zmian

przejdź

HUBER Eryk Gałan

ul. Dolna 3 Maja 8/1, 20-079 Lublin

Telefon: 81 534 00 77

E-mail: biuro@huber.net.pl

  © 2019 HUBER Eryk Gałan

Nowa wersja enova365: 2012.0.0

W wersji 2012.0.0. udostępnione zostały funkcjonalności odpowiadające na zmiany w przepisach prawa, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku.  

Poniżej znajdują się informacje o najważniejszych zmianach udostępnionych w wersji.

 • zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 października 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, zaktualizowano wzorce formularzy i wydruków deklaracji PIT-11 obowiązujące od 18 listopada 2020 roku. 
 • w przypadku konfiguracji wielooddziałowej umożliwiono wskazanie na oddziale indywidualnego urzędu skarbowego dla Deklaracji IFT-1 i IFT-1R.
 • na liście Deklaracji PIT zaktualizowano listę urzędów skarbowych.
 • zaktualizowano wskaźniki obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku.
 • wprowadzono aktualizację stawek ryczałtu od 1 stycznia2021 roku obowiązującą na podstawie: Ustawy z dnia 28 października 2020 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.
 • w związku z Obwieszczeniem Ministra Klimatu z dnia 9 września 2020 roku w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2021 w konfiguracji programu zaktualizowano tabelę opłat za korzystanie ze środowiska.
 • w wersji udostępniono również dodatek obsługujący podatek cukrowy zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów. Nowa opłata cukrowa obciąży firmy sprzedające napoje słodzone i energetyczne. Do jej uiszczania będzie zobowiązany podmiot wprowadzający napój do obrotu. Kwota podatku będzie obliczana na litr napoju w zależności od zawartości cukru oraz kofeiny i tauryny. Dodatek zapewnia wyliczenie opłaty na dokumentach sprzedaży oraz utworzenie odpowiedniego sprawozdania.

Tarcza Antykryzysowa 6.0

enova365 jak zawsze jest zgodna z przepisami, w tym z kolejnymi wersjami Tarczy Antykryzysowej. Od marca, czyli od pojawienia się pierwszej wersji Producent dostosowuje system do właściwego realizowania nowych przepisów związanych z pandemią koronawirusa. Zgodnie z zapisami Tarczy Antykryzysowej 6.0, system został zaktualizowany o mechanizmy obsługujące nowe zwolnienia ZUS oraz świadczenia postojowe. 

Listę wszystkich funkcjonalności związanych ze zmianami w przepisach na rok 2021 znajdą Państwo tutaj>

Szczegółowy opis zmian

przejdź

HUBER Eryk Gałan

ul. Dolna 3 Maja 8/1, 20-079 Lublin

Telefon: 81 534 00 77

E-mail: biuro@huber.net.pl

  © 2019 HUBER Eryk Gałan

Nowa wersja enova365: 2010.1.3. Nowy moduł: Praca Zdalna

W dniu 9 listopada 2020 roku opublikowana została wersja enova365 oznaczona numerem 2010.1.3 z serii wersji 2010.

W wersji udostępniono nowy moduł enova365 Praca Zdalna oraz zmiany w przepisach obowiązujące od 1 listopada 2020 roku w obszarze modułu Kadry Płace.

Rozwiązanie Praca Zdalna wspiera funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz organizacji pracujących w trybie home-office, bądź w modelu rozproszonym. Pozwala na skuteczne zarządzanie zadaniami, delegowanie pracy i śledzenie postępów projektów. Do jego podstawowych funkcjonalności należą:

 • planowanie pracy oraz zadań z uwzględnieniem czasu potrzebnego na ich wykonanie
 • rejestrowanie czasu pracy poświęconego na wykonanie zadania
 • analizowanie i raportowanie z przypisanych zadań

Dedykowane funkcjonalności zapewniają pełne wsparcie na wszystkich szczeblach struktury organizacyjnej firmy:

 • dla kadry kierowniczej przygotowano rozwiązania umożliwiające stały monitoring zadań zleconych podwładnym, delegowanie nowych zadań oraz ich rozliczanie
 • pracownikom administracji, działów kadrowych umożliwiono zdalne ewidencjonowanie, monitorowanie oraz rozliczanie czasu pracy
 • pozostali pracownicy mogą na bieżąco planować oraz kontrolować czas, zakres oraz ilość wykonywanych zadań oraz szybko raportować do przełożonego
 • wszyscy pracownicy mogą na bieżąco komunikować się ze sobą, niezależnie od miejsca oraz czasu wykonywania zadań

Wykorzystując moduł „Praca Zdalna” organizacja otrzymuje:

 • wsparcie pracy rozproszonej – moduł wspiera organizację pracy firm na każdym poziomie.
 • koordynowanie zadań wieloetapowych
 • delegowanie, kontrola stanu wykonania i rozliczanie zadań – całościowa historia pracy nad projektem pozwala w łatwy sposób delegować zadania i sprawnie komunikować.
 • ewidencjonowanie czasu pracy – łatwa ewidencja czasu poświęconego na działania pozwala w prosty sposób raportować codzienną pracę.
 • raportowanie

Nowy moduł udostępniony został zarówno w wersji okienkowej jak i przeglądarkowej systemu. Istnieje również możliwość pracy z modułem z poziomu Pulpitu Pracownika.

kadry place i hr

Import z PUE – zgodnie z komunikatem ZUS z 31.10.2020 obsłużono import z PUE informacji o kwarantannie oraz izolacji domowej ubezpieczonego. Na nieobecności „Zwolnienie chorobowe” w polu „Kwarantanna” dodano nowe opcje: „Kwarantanna” oraz „Izolacja domowa”. Informacja z PUE o kwarantannie/izolacji domowej będzie importowana jako nieobecność “Zwolnienie chorobowe”, dla której parametr “Kwarantanna” przyjmie wartość “Kwarantanna” bądź “Izolacja domowa”.

Podstawa zasiłku – dodano możliwość odnotowania w kartotece pracownika, czy został złożony wniosek o przeliczenie podstawy chorobowej obniżonej ze względu na  COVID-19.

Podstawa zasiłku – dodano możliwość odnotowania w kartotece pracownika, czy został złożony wniosek o przeliczenie podstawy chorobowej obniżonej ze względu na COVID-19.

finanse i ksiegowosc

Deklaracja VAT-9M – zaktualizowano w systemie deklarację VAT-9M do wersji 10, zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 września 2020 r. w sprawie wzorów deklaracji o podatku od towarów i usług od podmiotów innych niż zarejestrowane jako podatnicy VAT czynni (Dz.U. 2020 poz.1626). Zaktualizowano wydruk oraz wzorce eDeklaracji. Deklarację w nowym wariancie stosuje się począwszy od rozliczeń za październik 2020.

produkcja

Harmonogram – to nowy moduł, który w formie wykresu Gantta graficznie przedstawia przebieg operacji pochodzących ze zleceń produkcyjnych. Operacje zwizualizowane są w podziale na poszczególne zasoby, uwzględniając przy tym ich czas trwania oraz planowane terminy rozpoczęcia zleceń.  

business intelligence

BI w Pulpitach –  w Pulpicie Klienta Biura Rachunkowego udostępniono kilkadziesiąt nowych raportów, analiz i raportów dedykowanych klientom biur rachunkowych. Dzięki nowościom, klient logujący się do Pulpitu otrzymuje dostęp do pogłębionych danych analitycznych dotyczących jego firmy.  

Szczegółowy opis zmian

przejdź

HUBER Eryk Gałan

ul. Dolna 3 Maja 8/1, 20-079 Lublin

Telefon: 81 534 00 77

E-mail: biuro@huber.net.pl

  © 2019 HUBER Eryk Gałan

Nowa wersja enova365: 2010.0.1

Jest już dostępna nowa wersja enova365 2010.0.1, a w niej wiele zmian funkcjonalnych. Poniżej przesyłamy listę funkcjonalności zaimplementowanych w nowej wersji.

finanse i ksiegowosc

Pulpit Klienta Biura Rachunkowego

Funkcjonalność Pulpitu Klienta Biura Rachunkowego została poszerzona o możliwość wystawiania faktur sprzedaży (tzw. samofakturowanie) oraz o możliwość wprowadzania dokumentów zakupu i sprzedaży do ewidencji dokumentów księgowych. Umożliwiono m.in.: wystawianie faktur sprzedaży, faktur dostawy, faktur zaliczkowych wraz z korektami tych dokumentów, faktur pro forma, korekt rabatowych sprzedaży, dodawanie kartotek towarowo-usługowych wraz z oznaczeniami niezbędnymi do prawidłowego oznaczenia towaru lub usługi danymi do JPK_V7, drukowanie dokumentów, przeglądanie przez użytkownika Pulpitu wprowadzanych danych na listach Faktury sprzedaży oraz Towary i Usługi, zbiorcze przekazywanie dokumentów zakupu lub sprzedaży wraz z załącznikami, dodawanie podstawowych danych dokumentu na uproszczonym formularz dokumentu zakupu i sprzedaży, podłączanie jako załączników dokumentów PDF oraz skanów wraz z podglądem tych załączników, przeglądanie przez użytkownika Pulpitu danych na liście dokumentów, uproszczony formularz Kontrahenta z możliwością wskazania rachunków bankowych, możliwość pobierania danych kontrahenta z serwisu GUS, funkcjonalność sprawdzania Statusu VAT kontrahenta w bazie MF (tzw Białej Liście) wraz z pobieraniem jego zarejestrowanych numerów firmowych rachunków bankowych, możliwość pobierania kursów walut z NBP lub EBC.

produkcja

Osoby w Produkcji – Moduł Produkcja rozbudowany został o możliwość definiowania osób, które można przydzielać do operacji oraz do operacji w technologii i do operacji w zleceniach produkcyjnych. Osoby zostały podzielone na dwie odrębne listy: osób wzorcowych oraz osób rzeczywistych. Do każdej osoby można przypisać kompetencje (wprowadzane z poziomu konfiguracji systemu), dzięki czemu osoby wzorcowe stanowią zestaw kompetencji wymaganych do realizacji danej operacji, a osoby rzeczywiste to lista pracowników, posiadających określone kompetencje.

handel i magazyn

Terminale płatnicze – Rozszerzono listę obsługiwanych terminali płatniczych o terminale INGENICO z własną drukarką, obsługiwane przez PeP (Polskie ePłatności) oraz Paytel. 

Dokumenty handlowe – Umożliwiono wpisanie dodatkowych NIP-ów UE (z krajów innych niż Polska). Pozwala to na wystawianie dokumentów sprzedaży z zagranicznymi stawkami VAT w przypadku, gdy podmiot jest zarejestrowany jako podatnik VAT w innym kraju UE.

Dokumenty handlowe – Do dokumentu handlowego dodano dwie nowe kolekcje danych na zakładce Kontrahent. Są to listy, które służą do przechowywanie danych kontaktowych kontrahenta i odbiorcy. Nowe kolekcje danych są wykorzystywane przez dodatki e-sklepy Konektor oraz Kurierzy do przechowywania adresów email i numerów telefonów.

business intelligence

Wskaźniki – Udostępniono funkcjonalność tooltipów dla wskaźników BI, zarówno z poziomu wersji okienkowej enova365, jak i wersji przeglądarkowej. Dzięki tooltipom pojawiających się po najechaniu kursorem myszy na wskaźnik BI, użytkownik uzyska dostęp do precyzyjnej informacji np. w zakresie prezentowanej na wskaźniku wartości, ale także innych elementów opisowych wskaźnika, które z racji długości nie zmieściły się na jego wizualizacji (np. pełna nazwa przedziału czasu).

procesy

Pulpit Klienta Biura Rachunkowego – dodano element DMS w menu Pulpit Klienta BR, który zawiera dwie listy:

 • Dokumenty DMS, który pozwala na podejrzenie dokumentów DMS. Wyświetlane są dokumenty z rejestru Przychodzące w bazie Klienta Biura Rachunkowego.
 • Zadania oczekujące, który wyświetla powiadomienia skierowane do użytkownika Pulpitu Klienta w procesie BR – Pismo Kosztowe.

Pulpit Klienta Biura Rachunkowego – dodano widgety:

 • Dokumenty DMS, który pozwala na podejrzenie dokumentów DMS z poziomu Pulpitu Klienta. Wyświetlane są dokumenty z rejestru Przychodzące w bazie Klienta Biura Rachunkowego.
 • Zadania oczekujące, który wyświetla powiadomienia skierowane do użytkownika Pulpitu Klienta Biura Rachunkowego w procesie BR – Pismo Kosztowe.

 

kadry place i hr

e-wnioski Pracownicze – umożliwiono anulowanie wniosku o nieobecność z poziomu pulpitu pracownika. Zdefiniowano nowy wniosek o nazwie: “e-wniosek o anulowanie nieobecności”, który pozwala na anulowanie nierozliczonej nieobecności. Wniosek znajduje się w kategorii “Wnioski związane z nieobecnościami”.

e-wnioski Pracownicze – w pulpicie pracownika/kierownika dodano nowe wnioski przypisane do kategorii ‘Związane z nieobecnościami:

 • e-wniosek o nieobecność usprawiedliwioną płatną,
 • e-wniosek o urlop bezpłatny
 • e-wniosek o urlop macierzyński,
 • e-wniosek o urlop rodzicielski
 • e-wniosek o urlop ojcowski

Storno płacowe – rozbudowano algorytm storna płacowego w celu obsłużenia korekt składek PPK i wypłat osób poniżej 26 roku życia.

Pracownicze Plany Kapitałowe –

Dodano możliwość odrębnego wygenerowania pliku korekty składek PPK z dokumentu PPK. Dodano możliwość seryjnego wygenerowania deklaracji ‘Zmiana danych identyfikacyjnych uczestnika.

Umożliwiono naliczenie korekty składek PPK poprzez potrącenie/dodatek, na kwotę wskazaną przez użytkownika. 

Dodano odrębny numer telefonu komórkowego oraz adres e-mail do komunikacji z instytucją finansową PPK. 

Dodano przypomnienie o terminie przesłania do instytucji finansowej deklaracji rezygnacji uczestnika z PPK.

Dodano weryfikator obniżonego procentu składki PPK pracownika, sprawdzający, czy wprowadzony procent mieści się w przedziale od 0,5% do 2%. 

Szczegółowy opis zmian

przejdź

HUBER Eryk Gałan

ul. Dolna 3 Maja 8/1, 20-079 Lublin

Telefon: 81 534 00 77

E-mail: biuro@huber.net.pl

  © 2019 HUBER Eryk Gałan

Nowa wersja enova365: 2006.1.1

W dniu dzisiejszym została opublikowana wersja 2006.1.1 enova365, w której pojawiły się nowości funkcjonalne w module Kadry Płace:

kadry place i hr

Pracownicze Plany Kapitałowe – na deklaracji „Rozliczenie składek PPK” umożliwiono oznaczenie czy deklaracja za danego pracownika podlega wysłaniu do instytucji finansowej.

Pracownicze Plany Kapitałowe – zaktualizowano strukturę pliku eksportu deklaracji PPK.

Aktualizacja wskaźników:

 • okres stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii COVID-19 przyjmujący wartość 14.03.2020…31.10.2020
 • przeciętne miesięczne wynagrodzenie w poprzednim kwartale: 5.024,48 zł,
 • minimalne wynagrodzenie uczniów
 • współczynnik waloryzacji podstawy zasiłków (procent) dla celów obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego, który od 1.10.2020 przyjmie wartość 96,7%.

Szczegółowy opis zmian

przejdź

HUBER Eryk Gałan

ul. Dolna 3 Maja 8/1, 20-079 Lublin

Telefon: 81 534 00 77

E-mail: biuro@huber.net.pl

  © 2019 HUBER Eryk Gałan

Nowa wersja enova365: 2006.0.0

W dniu 30 lipca 2020 roku została opublikowana wersja 2006.0.0 enova365, w której pojawiły się nowości funkcjonalne w modułach Kadry Płace, Księgowość, Handel, Produkcja, Workflow oraz Business Intelligence.

kadry place i hr

Nowe wnioski: do ewniosków dodano kategorie związane z nieobecnościami, kadrowe, czasem pracy oraz PPK. Wśród nich znajdują się: ewnioski o delegację, opiekę, urlop, ubezpieczenie członka rodziny, wydanie kopii dokumentacji pracowniczej, zmiana adresu, danych podatkowych, osobowych, dokumentu tożsamości oraz rachunku bankowego.

Pracownicze Plany Kapitałowe: w Pulpicie Pracownika wprowadzono wniosek o dobrowolne przystąpienie do programu dla osób powyżej 55 roku życia.

finanse i ksiegowosc

Szablony kopiowania dokumentów: dodano możliwość oznaczania dokumentów ewidencji typu: PK, sprzedaż i zakup jako szablonów do kopiowania.

handel i magazyn

Integracja z WooCommerce: system enova365 został zintegrowany z kolejną platformą ecommerce WooCommerce. Tym samym oprogramowanie jest już zintegrowane z czterema platformami.

business intelligence

Panele Business Intelligence w wersji przeglądarkowej: wersja przeglądarkowa enova365 została wzbogacona o Panele BI. Dzięki Panelom użytkownik otrzymuje dedykowany zestaw wskaźników, wykresów oraz raportów niezbędnych w codziennej pracy. Funkcjonalność w szczególności dedykowana analitykom, sprzedawcom, księgowym.

Business Intelligence w Pulpitach: pulpity enova365 zostały wzbogacone o funkcjonalność BI.

Nowe wizualizacje: w związku z pandemią koronawirusa udostępniono dla obszaru Kadry Płace zestaw wizualizacji umożliwiających uzyskanie informacji związanych z epidemią.

produkcja

Zasoby: moduł Produkcja rozbudowano o możliwość definiowania zasobów produkcyjnych (wzorcowych oraz rzeczywistych), które mogą być przypisywane do operacji technologicznych, technologii i zleceń produkcyjnych, podobnie jak ma to miejsce w przypadku surowców.

Zlecenia produkcyjne: na liście zleceń produkcyjnych dodano czynność Bilans surowców. Umożliwia ona przygotowanie zbiorczego bilansu surowców dla zaznaczonych zleceń, w trybie surowców podstawowych (czyli bez uwzględniania technologii podrzędnych). Dotychczas bilans surowców dostępny był tylko z poziomu formularza zlecenia produkcyjnego.

procesy

Zastępstwa pracownicze i zastępstwa operatorów: wprowadzono funkcjonalność powiadomienia e-mail, które wysyłane jest do osoby pełniącej zastępstwo. Dzięki funkcjonalności, osoba zastępujące dowie się o możliwości pracy w systemie za nieobecnego.

Szczegółowy opis zmian

przejdź

HUBER Eryk Gałan

ul. Dolna 3 Maja 8/1, 20-079 Lublin

Telefon: 81 534 00 77

E-mail: biuro@huber.net.pl

  © 2019 HUBER Eryk Gałan