Wdrożenia

Wykorzystując wieloletnie doświadczenie przeprowadzamy wdrożenia, skutecznie dostosowując zakupione systemy tak, aby przyniosły zaplanowane efekty. Uwzględniając obecne funkcjonowanie firmy oraz otaczające ją realia rynkowe, doradzamy jak można usprawnić wewnętrzne procesy, udoskonalić przepływ informacji oraz pomagamy pokonać bariery w dziedzinie nowoczesnej technologii informacyjnej.

Na podstawie doświadczenia we wdrożeniach i bieżącej pracy z Klientami, jesteśmy w stanie zaoferować rozwiązania najlepiej odzwierciedlające Państwa potrzeby wobec systemu. Przed każdym wdrożeniem przeprowadzamy dokładną analizę przedwdrożeniową, podczas której opisujemy specyfikę pracy oraz pełną logikę biznesową Państwa przedsiębiorstwa. Informacje uzyskane podczas analizy będą stanowić punkt wyjścia do opracowania przebiegu wdrożenia.

Na potrzeby wdrożeń przygotowujemy instrukcje sytuacyjne, które stanowią ważną pomoc dla użytkowników nowego systemu. Należy pamiętać, że podstawowym czynnikiem decydującym o sukcesie wdrożenia są ludzie. Pełna współpraca Państwa firmy oraz naszego zespołu wdrożeniowego, warunkuje prawidłowy przebieg wdrożenia i w efekcie decyduje o jego powodzeniu.

Zapewnimy Państwu również pełne wsparcie pracy po uruchomieniu systemu (w formie pomocy doraźnej lub realizowane w ramach umowy serwisowej).

Nasze wdrożenia

HUBER Eryk Gałan

ul. Dolna 3 Maja 8/1, 20-079 Lublin

Telefon: 81 534 00 77

E-mail: biuro@huber.net.pl

  © 2019 HUBER Eryk Gałan