W dniu wczorajszym Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustawa jeszcze nie jest opublikowana w Dzienniku Ustaw, ale Producent oprogramowania enova365 już dziś rano udostępnił nową wersję z numerem 1907.0.0.

Enova365 została wyposażona w mechanizmy umożliwiające obsługę zerowej stawki PIT dla osób do 26 roku życia.
Ulgą objęte będą przychody młodego podatnika z pracy oraz z umów zlecenia do wysokości 85 528 zł w roku podatkowym.

Uwaga!

Począwszy od wersji 1905 nastąpiła zmiana schematu numeracji wersji enova365. Aktualna wersja numer 1907.0.0 jest następną w kolejności wersją enova365 publikowaną po wersji 1906.0.0. Pierwszy człon numeru wersji (1907) oznacza kolejną dużą wersję i wskazuje na rok oraz miesiąc jej przygotowania. Kolejne dwa człony schematu numeracji wersji będą używane do oznaczania kolejnych wydań z niewielkimi zmianami w stosunku do opublikowanej dużej wersji. 

Szczegółowy opis zmian

pobierz

HUBER Eryk Gałan

ul. Dolna 3 Maja 8/1, 20-079 Lublin

Telefon: 81 534 00 77

E-mail: biuro@huber.net.pl

  © 2019 HUBER Eryk Gałan