Umowy serwisowe

Decydując się na podpisanie umowy z naszą firmą mogą Państwo uzyskać wiele korzyści:
  • pierwszeństwo w realizacji usług
  • nielimitowane konsultacje telefoniczne i e-mailowe
  • informowanie na bieżąco o zmianach następujących w objętym  umową oprogramowaniu
  • określoną ilość godzin usług, bez ponoszenia dodatkowych kosztów
  • minimalizowanie skutków ewentualnych awarii sprzętu i uszkodzeń baz danych poprzez stały nadzór nad systemem informatycznym i ostrzeganie o pojawiających się zagrożeniach dla stabilności jego pracy
  • rabat na usługi dodatkowe, przekraczające umowny limit godzin.

Umowa serwisowa zapewnia stałą kontrolę nad systemem oraz bieżącą pomoc według indywidualnie ustalonego zakresu potrzeb. Działania w ramach umowy zapewniają optymalne wykorzystanie systemu, co wpływa na szybszy zwrot kosztów inwestycji.

HUBER Eryk Gałan

ul. Dolna 3 Maja 8/1, 20-079 Lublin

Telefon: 81 534 00 77

E-mail: biuro@huber.net.pl

  © 2019 HUBER Eryk Gałan