Jest już dostępna nowa wersja systemu enova365: 1910.1.1. Najważniejszą zmianą w stosunku do poprzedniej wersji jest dostosowanie programu do ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie wprowadzenia obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności, który od 1 listopada 2019 r. zastąpi obowiązujący obecnie mechanizm odwrotnego obciążenia.

Poniżej opis istotnych zmian:

kadry place i hr

Aktualizacja wskaźników kadrowo-płacowych;

Pracownicze Plany Kapitałowe – zaktualizowano listę Instytucji Finansowych;

Składka zdrowotna – obsługa tytułu ubezpieczeniowego 1812 – Doktorant;

Dodatek Pracownicy Uczelni – zgodnie z nowelizacją ustawy wprowadzono nowe nazewnictwo grup pracowniczych.

finanse i ksiegowosc

Obowiązkowy Mechanizm Podzielonej Płatności dla towarów i usług wrażliwych – udostępniono narzędzia umożliwiające obsługę Mechanizmu Podzielonej Płatności dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15, zgodnie ze zmianą ustawy o podatku od towarów i usług. Mechanizm Podzielonej Płatności dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 będzie obowiązywał od 1 listopada 2019.

handel i magazyn

Korekty dokumentów – wprowadzono mechanizm umożliwiający tworzenie korekt zbiorczych faktur sprzedaży i zakupu, czyli korygowanie jednym dokumentem wielu dokumentów źródłowych.

Szczegółowy opis zmian

Przejdź

HUBER Eryk Gałan

ul. Dolna 3 Maja 8/1, 20-079 Lublin

Telefon: 81 534 00 77

E-mail: biuro@huber.net.pl

  © 2019 HUBER Eryk Gałan