Jest już dostępna nowa wersja systemu enova365: 1910.1.4. Poniżej znajdą Państwo opis najważniejszych zmian:

kadry place i hr

PPK – poprawiono naliczanie składek PPK w przypadku kilku wypłat w miesiącu, w trakcie którego nastąpiło przystąpienie do PPK.

PPK – dodano obsługę wczytywania plików z rozszerzeniem PPK oraz poprawiono format daty na 24-godzinny.

Składka Zdrowotna – wprowadzono mechanizmy wyliczenia składki zdrowotnej dla pracowników korzystających z ulgi podatkowej do ukończenia 26 roku życia.

Składka Zdrowotna – umożliwiono wykonanie korekty wypłaty z tytułu niedostarczonego na czas zwolnienia lekarskiego dla pracowników korzystających z ulgi podatkowej do ukończenia 26 roku życia.

finanse i ksiegowosc

Płatność – poprawiono działanie czynności “Zmień VAT (MPP) na płatnościach”. Wykonanie czynności, skutkujące zmianą sposobu zapłaty na płatności, powodowało przeliczenie pola “Termin (dni)” i ustawienie go na termin wynikający z kartoteki kontrahenta. Było to działanie niepożądane w przypadku płatności z indywidualnym terminem płatności. 

Płatność – została zmodyfikowana zależność pomiędzy zmianą sposobu zapłaty i terminem płatności (dni).

Rozrachunki – wyłączono weryfikator “Zapłata MPP może posiadać tylko jedno rozliczenie rozliczające ją w całości”. Zabezpieczenie uniemożliwiało realizowanie częściowych rozliczeń dla zapłat MPP oraz rozliczanie zapłaty MPP z więcej niż jednym rozrachunkiem.

Szczegółowy opis zmian

przejdź

HUBER Eryk Gałan

ul. Dolna 3 Maja 8/1, 20-079 Lublin

Telefon: 81 534 00 77

E-mail: biuro@huber.net.pl

  © 2019 HUBER Eryk Gałan