W związku z wyjaśnieniem z dnia 15.01.2020 Ministerstwa Finansów w zakresie wykazywania na deklaracji PIT-11 zaliczki podatku od wypłaconych zasiłków chorobowych równolegle z przychodem ze stosunku pracy, została wydana nowa wersja systemu enova365: 2001.0.1.

Jak wyjaśnia Ministerstwo: „Wiersz 8 przeznaczony jest obecnie dla wykazania zasiłków z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakład pracy. Natomiast zaliczki pobrane przez zakład pracy od łącznej kwoty przychodów ze stosunku pracy (i stosunków pokrewnych) i zasiłków z ubezpieczenia społecznego, należy wykazać tylko raz, tj. w wierszu 1 albo w wierszu 8.”

Opis zmian:

kadry place i hr
  • Zaktualizowano wysokość składki na Fundusz Solidarnościowy (procent). Od 2020 roku nowa wartość składki wynosi 0,45%;
  • Wprowadzono zmianę do wykazywania zaliczki podatku na deklaracji PIT-11(25);
  • Na formularzu deklaracji PIT-11(25) zmieniono sposób wyliczania okresu za jaki liczy się deklaracja;
  • Poprawiono dodawanie deklaracji PIT do deklaracji zbiorczych. 

Szczegółowy opis zmian

przejdź

HUBER Eryk Gałan

ul. Dolna 3 Maja 8/1, 20-079 Lublin

Telefon: 81 534 00 77

E-mail: biuro@huber.net.pl

  © 2019 HUBER Eryk Gałan