W dniu 19 kwietnia 2021 roku została opublikowana nowa wersja enova365 o numerze 21044.0.0, zawierająca szereg nowych funkcjonalności oraz mechanizmy związane ze zmianami w przepisach w bieżącym roku:

kadry place i hr

Deklaracje PIT – dodano nowe wersje deklaracji PIT-4R(12) oraz PIT-8AR(11) obowiązujące do przychodów osiągniętych po 1 stycznia 2021. W części D została zwiększona ilość parametrów do 12, dotyczących przesunięcia terminu zapłaty podatku. Parametry dotyczące przesunięcia wpłaty są dostępne na formularzu deklaracji PIT-4R(12) oraz PIT-8AR(11) naliczanych za miesiąc grudzień.

e-Deklaracje PIT  – udostępniono schematy do wysyłki nowych wersji edeklaracji PIT4R(12) oraz PIT-8AR(11), stosowanych za rok 2021 od dnia 16 kwietnia 2021.

finanse i ksiegowosc

Deklaracja CIT-8 – zaktualizowano formularze, wydruki i schematy eDeklaracji dla deklaracji CIT-8 do wersji 30 oraz załączników: CIT8/O do wersji 17, CIT-8/BR do wersji 8, CIT/8SP do wersji 5 oraz CIT/8S do wersji 5, CIT-IP do wersji 3 oraz CIT-WZ do wersji 2. Dodano także formularz, wydruk oraz schemat eDeklaracji dla nowego załącznika do CIT8(30): CIT/KW(1) – „Informacja o przychodach, kosztach, dochodzie z przekształcenia oraz podatku należnym w związku z wyborem opodatkowania ryczałtem od spółek kapitałowych”.

Deklaracja CIT-8  – na płatnościach generowanych z poziomu deklaracji CIT-8 poprzez czynność “Przygotuj płatność – podatek art. 24b” zmieniono domyślne ustawienie podmiotu płatności na: Krajowa Administracja Skarbowa Centrum Rozliczeniowe (KAS). 

handel i magazyn

Płatności dokumentów handlowych: enova365 została zintegrowana z terminalami płatniczymi obsługiwanymi przez serwis Polcard. Integracje enova365 obejmują tym samym działanie z terminalami Polcard/Paytel/PeP.

business intelligence

Panele BI – w celu skrócenia czasu wyliczania wskaźników i raportów na Panelach BI, przygotowano dodatkową funkcję korzystania z zapisanych wcześniej danych, które można generować cyklicznie. Przy użyciu tej czynności znacznie obniży się czas przetwarzania analiz.

Panele BI – w celu pogłębionej analizy danych na Panelach BI oraz Panelach BI formularzy, zostały dodane nowe rodzaje parametrów, które umożliwiają bardziej szczegółowe filtrowanie danych (np. po datach oraz cechach indywidualnie zakładanych przez użytkownika). Pojawiła się również informacja, które filtry są aktualnie w użyciu.

produkcja

Rezerwacje – wprowadzono mechanizm rezerwacji surowców pod zlecenie, pozwalający na obsługę sytuacji, w której rozchód surowców z danego zlecenia realizowany jest wcześniej określoną dostawą towaru.

Zlecenie produkcyjne – z poziomu zlecenia produkcyjnego umożliwiono zapisanie szacunkowego kosztu wytworzenia, wyliczanego na podstawie ostatniej ceny zakupu surowców oraz planowanego czasu operacji.

Szczegółowy opis zmian

przejdź

HUBER Eryk Gałan

ul. Dolna 3 Maja 8/1, 20-079 Lublin

Telefon: 81 534 00 77

E-mail: biuro@huber.net.pl

  © 2019 HUBER Eryk Gałan