Nowa wersja enova365: 2002.1.1

Jest już dostępna nowa wersja enova365 o numerze 2002.1.1 , w której najważniejszą zmianą funkcjonalną jest obsługa nowej metryki w programie Płatnik, związanej z wprowadzeniem „Małego ZUS-u”.

kadry place i hr

Deklaracje ZUS – naliczanie deklaracji ZUS DRA II oraz ZUS RCA II dla korzystających z małego ZUS Plus dostosowano do nowych wzorów obowiązujących od 1 lutego 2020

Wskaźniki – zaktualizowano wskaźniki obowiązujące od 1 marca 2020:

– przeciętne miesięczne wynagrodzenie w poprzednim kwartale: 5 198,58 zł;

– minimalne wynagrodzenie uczniów;

 

Szczegółowy opis zmian

przejdź

HUBER Eryk Gałan

ul. Dolna 3 Maja 8/1, 20-079 Lublin

Telefon: 81 534 00 77

E-mail: biuro@huber.net.pl

  © 2019 HUBER Eryk Gałan

Nowa wersja enova365: 2002.0.0

W dniu dzisiejszym została opublikowana wersja 2002.0.0 enova365.

Pełny opis zmian poniżej:

kadry place i hr

Obsługa Małego ZUS Plus – udostępniono mechanizmy umożliwiające obsługę rozliczeń obniżonych składek ZUS dla osób prowadzących działalność, które będą korzystały z “małego ZUS plus”. W ramach enova365:

 • zaktualizowano wskaźnik: “Współczynnik podstawy obniżonych składek”;
 • dodano nowy wskaźnik: “Maksymalna kwota przychodu mały ZUS plus”;
 • dodano parametr: “Kwota dochodu z poprzedniego roku”;
 • zmieniono nazwę parametru: “Podstawa składek na ubezpieczenie społeczne zależna od przychodu” na “Podstawa składek na ubezpieczenie społeczne zależna od przychodu/dochodu”.

System enova365 umożliwia tym samym rozliczanie w oparciu o programy „Mały ZUS” oraz „Mały ZUS plus”.

finanse i ksiegowosc

Wykaz podatników VAT – zgodnie z komunikatem Ministerstwa Finansów z dnia 28.01.2020, enova365 została dostosowana do nowych mechanizmów weryfikacji kontrahentów i ich rachunków bankowych w oparciu o dane z Wykazu Podatników VAT. 

Zawiadomienie ZAW-NR – w enova365 wprowadzono możliwość przygotowania i wydrukowania dokumentu ZAW-NR – składają go podatnicy, którzy dokonali zapłaty przelewem na rachunek, który nie figuruje w Wykazie Podatników VAT (Biała lista), w celu zabezpieczenia się przed konsekwencjami podatkowymi takiej zapłaty. 

Sprawozdania finansowe – udostępniono możliwość przygotowania skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zgodnie z przepisami Ustawy z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw.

handel i magazyn

Obsługa JPK – przygotowano mechanizm generujący plik JPK_FA_RR(1)​.

 

Wydruki – ujednolicony został wygląd graficzny wszystkich wydruków dostępnych w enova365. Wszystkie stopki zawierają nazwę producenta, a także nazwę programu oraz numer wersji.

Szczegółowy opis zmian

przejdź

HUBER Eryk Gałan

ul. Dolna 3 Maja 8/1, 20-079 Lublin

Telefon: 81 534 00 77

E-mail: biuro@huber.net.pl

  © 2019 HUBER Eryk Gałan

Nowa wersja enova365: 2001.0.2

W dniu dzisiejszym producent oprogramowaniaenova365 wydał kolejną wersję: 2001.0.2 –  skierowana jest ona do firm, które nie płacą jako zakład pracy zasiłków. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów, w takiej sytuacji na Deklaracji PIT 11 (25) przychody ze stosunku pracy i zaliczki podatku należy wykazać zawsze w wierszu pierwszym lub drugim.

Instrukcja wypełniania deklaracji PIT

UWAGA: 

Dodatkowe wyjaśnienie do wersji 2001.0.1.

Dotyczy deklaracji PIT 11(25) dla osób poniżej 26-go roku życia: 

W związku z najnowszymi zmianami dotyczącymi wykazywania przychodów ze stosunku pracy oraz zasiłków na deklaracji PIT11 (25), Krajowa Informacja Podatkowa udziela różnych informacji w zakresie wykazywania łącznej kwoty zaliczki podatku dla 26-latków. W systemie enova365 w deklaracji PIT 11 (25) przychody 26-latka wykazujemy w wierszu drugim, a kwotę zasiłku wykazujemy w wierszu 8, natomiast łączną zaliczkę podatku od tych przychodów wykazujemy w wierszu 8 pozycji 68.

kadry place i hr
 • zaktualizowano minimalną podstawę składki zdrowotnej dla osób prowadzących działalność gospodarczą, która od 01.01.2020 wynosi 4026,01 zł.
 • poprawiono wykazywanie zaliczki podatku na deklaracji PIT-11(25) w sytuacji, gdy firma nie jest płatnikiem zasiłków.

Szczegółowy opis zmian

przejdź

HUBER Eryk Gałan

ul. Dolna 3 Maja 8/1, 20-079 Lublin

Telefon: 81 534 00 77

E-mail: biuro@huber.net.pl

  © 2019 HUBER Eryk Gałan

Ważny komunikat dotyczący wersji enova365: 2001.0.1

Zasiłki na deklaracji PIT-11 w firmach nie będącymi płatnikami zasiłków:

Jeżeli firma nie płaci zasiłków ZUS, to w przypadku pracownika otrzymującego przychody ze stosunku pracy oraz przebywającego na zasiłku, zaliczka podatku jest niepoprawnie wykazywana w wierszu 8. Inne źródła: w części E deklaracji PIT-11.
W przypadku pracowników zatrudnionych w firmach niewypłacających zasiłków, którzy otrzymali wynagrodzenie ze stosunku pracy oraz przebywali na zasiłku, zaliczka podatku ze stosunku pracy powinna być wykazana w wierszu 1 części E, bądź w przypadku osób do 26 roku życia w wierszu 2 części E.

W kolejnej wersji enova365 zostanie poprawione wykazywanie zaliczki podatku w opisanej sytuacji. Na ten moment można skorygować zaliczkę na deklaracji poprzez edycję formularza deklaracji PIT-11.

HUBER Eryk Gałan

ul. Dolna 3 Maja 8/1, 20-079 Lublin

Telefon: 81 534 00 77

E-mail: biuro@huber.net.pl

  © 2019 HUBER Eryk Gałan

Nowa wersja enova365: 2001.0.1

W związku z wyjaśnieniem z dnia 15.01.2020 Ministerstwa Finansów w zakresie wykazywania na deklaracji PIT-11 zaliczki podatku od wypłaconych zasiłków chorobowych równolegle z przychodem ze stosunku pracy, została wydana nowa wersja systemu enova365: 2001.0.1.

Jak wyjaśnia Ministerstwo: „Wiersz 8 przeznaczony jest obecnie dla wykazania zasiłków z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakład pracy. Natomiast zaliczki pobrane przez zakład pracy od łącznej kwoty przychodów ze stosunku pracy (i stosunków pokrewnych) i zasiłków z ubezpieczenia społecznego, należy wykazać tylko raz, tj. w wierszu 1 albo w wierszu 8.”

Opis zmian:

kadry place i hr
 • Zaktualizowano wysokość składki na Fundusz Solidarnościowy (procent). Od 2020 roku nowa wartość składki wynosi 0,45%;
 • Wprowadzono zmianę do wykazywania zaliczki podatku na deklaracji PIT-11(25);
 • Na formularzu deklaracji PIT-11(25) zmieniono sposób wyliczania okresu za jaki liczy się deklaracja;
 • Poprawiono dodawanie deklaracji PIT do deklaracji zbiorczych. 

Szczegółowy opis zmian

przejdź

HUBER Eryk Gałan

ul. Dolna 3 Maja 8/1, 20-079 Lublin

Telefon: 81 534 00 77

E-mail: biuro@huber.net.pl

  © 2019 HUBER Eryk Gałan

Nowa wersja enova365: 2001.0.0

Od dnia dzisiejszego dostępna jest nowa wersja systemu enova365 o numerze 2001.0.0.

Aktualna wersja zawiera nowe formularze, wydruki oraz schematy eDeklaracji dla deklaracji pracowniczych podatku PIT oraz deklaracji podatku CIT obowiązujących od 01.01.2020 r. do rozliczeń podatku za rok 2019. W wersji 2001.0.0 zaktualizowano również wzorce wydruków deklaracji GUS.

Kolejną istotną zmianą jest możliwość weryfikacji rachunków bankowych w Wykazie podatników VAT (Białej liście) za pośrednictwem tzw. “pliku płaskiego” udostępnianego przez Ministerstwo Finansów.

kadry place i hr

Nowe wzory deklaracji PIT – zaktualizowano wzory deklaracji PIT obowiązujące od 1.01.2020: PIT-4R (9), PIT-8AR (8), PIT-8C (10), PIT-11 (25), PIT-R (20), IFT-1 (15), IFT-1R (15), PIT-2 (6), PIT-2A (6), PIT-3 (6)

Zaktualizowano wskaźniki kadrowo płacowe od 1.01.2020: 

 • waloryzacja podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętego do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego
 • współczynnik podstawy obniżonych składek uwzględniany przy wyliczeniu ubezpieczeń społecznych dla osób prowadzących działalność gospodarczą
 • kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek
 • minimalna podstawa wymiaru składek dla osób prowadzących działalność gospodarczą
 • prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie

Pracownicze Plany Kapitałowe – udostępniono nowe elementy wynagrodzenia rozliczające podatek od składki PPK opłacanej przez Pracodawcę dla umów cywilnoprawnych innych niż umowa zlecenia.

finanse i ksiegowosc

Wykaz podatników VAT – udostępniono możliwość weryfikacji rachunków bankowych w Wykazie podatników VAT za pomocą pliku płaskiego opublikowanego przez Ministerstwo Finansów.

Wykaz podatników VAT – umożliwiono weryfikację rachunków bankowych w Wykazie podatników VAT dla zaimportowanych wyciągów bankowych.

Szczegółowy opis zmian

przejdź

HUBER Eryk Gałan

ul. Dolna 3 Maja 8/1, 20-079 Lublin

Telefon: 81 534 00 77

E-mail: biuro@huber.net.pl

  © 2019 HUBER Eryk Gałan

Nowa wersja enova365: 1912.0.1

W dniu dzisiejszym producent oprogramowania enova365 wydał kolejną wersję systemu o numerze 1912.0.1.

W nowej zaktualizowano formularze, wydruki oraz schematy eDeklaracji dla deklaracji VAT-7, VAT-7K i VAT-9M według nowych wzorów obowiązujących od 1.11.2019 r. Nowa wersja pozwala również na obsługę indywidualnych rachunków bankowych podatnika, które będą używane do płatności podatków VAT, CIT i PIT realizowanych począwszy od 1.1.2020 r. Ponadto wersja zawiera kilka drobnych zmian w pozostałych obszarach systemu. 

Poniżej szczegółowy opis zmian.

UWAGA: w dniu 3.01.2020 r. planowana jest publikacja kolejnej wersji enova365 zawierającej aktualizację deklaracji PIT w module Kadry i płace oraz deklaracji CIT w module Księgowość.

kadry place i hr

Podatek PIT – Obsłużono naliczanie zaliczki podatku w miesiącu przekroczenia progu podatkowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami od 2020 roku. Zgodnie ze zmianą przepisów, od 2020 roku zaliczkę podatku ustala się w miesiącu przejścia z pierwszego do drugiego progu skali podatkowej według stawki 17 i 32 procent proporcjonalnie do wysokości wynagrodzenia.

Zaktualizowano wskaźniki kadrowo płacowe.

Zaktualizowano listę urzędów skarbowych.

APT – umożliwiono weryfikację okresu zatrudnienia pracowników tymczasowych dla jednego Klienta.

finanse i ksiegowosc

Deklaracje VAT – Zaktualizowano formularze, wydruki oraz schematy eDeklaracji dla deklaracji VAT-7 do wersji 20, deklaracji VAT7K do wersji 14, oraz deklaracji VAT-9M do wersji 9.

Wprowadzono obsługę Indywidualnych rachunków bankowych, które będą używane na płatnościach wynikających z deklaracji VAT i CIT oraz zaliczkach podatku PIT-5 i PIT-5L generowanych po 31 grudnia 2019 r.

Zaktualizowano kwoty opłat środowiskowych.

Szczegółowy opis zmian

przejdź

HUBER Eryk Gałan

ul. Dolna 3 Maja 8/1, 20-079 Lublin

Telefon: 81 534 00 77

E-mail: biuro@huber.net.pl

  © 2019 HUBER Eryk Gałan

Nowa wersja enova365: 1910.1.4

Jest już dostępna nowa wersja systemu enova365: 1910.1.4. Poniżej znajdą Państwo opis najważniejszych zmian:

kadry place i hr

PPK – poprawiono naliczanie składek PPK w przypadku kilku wypłat w miesiącu, w trakcie którego nastąpiło przystąpienie do PPK.

PPK – dodano obsługę wczytywania plików z rozszerzeniem PPK oraz poprawiono format daty na 24-godzinny.

Składka Zdrowotna – wprowadzono mechanizmy wyliczenia składki zdrowotnej dla pracowników korzystających z ulgi podatkowej do ukończenia 26 roku życia.

Składka Zdrowotna – umożliwiono wykonanie korekty wypłaty z tytułu niedostarczonego na czas zwolnienia lekarskiego dla pracowników korzystających z ulgi podatkowej do ukończenia 26 roku życia.

finanse i ksiegowosc

Płatność – poprawiono działanie czynności “Zmień VAT (MPP) na płatnościach”. Wykonanie czynności, skutkujące zmianą sposobu zapłaty na płatności, powodowało przeliczenie pola “Termin (dni)” i ustawienie go na termin wynikający z kartoteki kontrahenta. Było to działanie niepożądane w przypadku płatności z indywidualnym terminem płatności. 

Płatność – została zmodyfikowana zależność pomiędzy zmianą sposobu zapłaty i terminem płatności (dni).

Rozrachunki – wyłączono weryfikator “Zapłata MPP może posiadać tylko jedno rozliczenie rozliczające ją w całości”. Zabezpieczenie uniemożliwiało realizowanie częściowych rozliczeń dla zapłat MPP oraz rozliczanie zapłaty MPP z więcej niż jednym rozrachunkiem.

Szczegółowy opis zmian

przejdź

HUBER Eryk Gałan

ul. Dolna 3 Maja 8/1, 20-079 Lublin

Telefon: 81 534 00 77

E-mail: biuro@huber.net.pl

  © 2019 HUBER Eryk Gałan

Nowa wersja enova365: 1910.1.2

W dniu dzisiejszym producent oprogramowania enova365 wydał nową wersję licencji o numerze 1910.1.2.

Główną zmianę wprowadzono w module kadry i płace (obsługa Pracowniczych Planów Kapitałowych), wprowadzono również kilka usprawnień w modułach Księgowość i Handel dotyczących Mechanizmów Podzielonej Płatności.

Pełny opis zmian poniżej:

kadry place i hr

Zaktualizowano wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjęty do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwart ale 2019 roku: 99,5%;

PPK: Umożliwiono rozliczenie przychodu od składki PPK w miesiącu naliczenia wypłaty;

PPK: Udostępniono nowy format pliku xml do wymiany dokumentów PPK pomiędzy pracodawcą a instytucją finansową, w związku ze zmianą wytycznych do formatu pliku xml i przekazywaniu danych obcokrajowca;

PPK: Zmieniono sposób wyliczania 3-miesięcznego okresu zatrudnienia uwzględnianego do wymaganego stażu pracy przy wyliczaniu kwalifikacji uczestników;

PPK: poprawiono działanie dodatkowych pól wyliczających datę kwalifikacji uczestników do PPK, działanie seryjnych operacji PPK oraz wyświetlanie listy osób na liście Kadry i płace/Kadry/Ewidencja PPK/Pozostali;

Podstawa chorobowego. Poprawiono pobieranie podstawy chorobowego do rozliczenia kolejnej nieobecności w sytuacji, gdy na elemencie rozliczającym pierwszą nieobecność była wykonana korekta ręczna podstawy.

finanse i ksiegowosc

Mechanizm podzielonej płatności: dla dokumentów sprzedaży i zakupu oraz płatności dodano czynność “Zmień VAT(MPP) na płatnościach”, która umożliwia zmianę kwalifikacji dokumentu do MPP oraz przeliczenie kwoty VAT/MPP na płatnościach;

Mechanizm podzielonej płatności: ustawienie na dokumencie ewidencji w polu “Kwota VAT na płatnościach” uzależniono od sposobu zapłaty na kontrahencie;

Import Wyciągów Bankowych: poprawiono błąd pojawiający się podczas importu wyciągów bankowych. Błąd dotyczył nieprawidłowego rozpoznawania Okresu VAT na podstawie opisu operacji bankowej przelewu MPP w przypadku, gdy opis zawierał numer faktury przypominający datę.

sprzedaz i crm

Kontrahent: poprawiono błąd, który przy grupowym pobieraniu danych nie aktualizował kartoteki klienta, w przypadku kiedy pole NIP/REGON zawierało znaki ” “-“. Ponadto, został poprawiony błąd, który blokował możliwość pobierania danych z GUS na kartotece kontrahenta po w prowadzeniu klucza GUS, a następnie jego usunięciu.

Szczegółowy opis zmian

przejdź

HUBER Eryk Gałan

ul. Dolna 3 Maja 8/1, 20-079 Lublin

Telefon: 81 534 00 77

E-mail: biuro@huber.net.pl

  © 2019 HUBER Eryk Gałan

Nowa wersja enova365: 1910.1.1

Jest już dostępna nowa wersja systemu enova365: 1910.1.1. Najważniejszą zmianą w stosunku do poprzedniej wersji jest dostosowanie programu do ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie wprowadzenia obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności, który od 1 listopada 2019 r. zastąpi obowiązujący obecnie mechanizm odwrotnego obciążenia.

Poniżej opis istotnych zmian:

kadry place i hr

Aktualizacja wskaźników kadrowo-płacowych;

Pracownicze Plany Kapitałowe – zaktualizowano listę Instytucji Finansowych;

Składka zdrowotna – obsługa tytułu ubezpieczeniowego 1812 – Doktorant;

Dodatek Pracownicy Uczelni – zgodnie z nowelizacją ustawy wprowadzono nowe nazewnictwo grup pracowniczych.

finanse i ksiegowosc

Obowiązkowy Mechanizm Podzielonej Płatności dla towarów i usług wrażliwych – udostępniono narzędzia umożliwiające obsługę Mechanizmu Podzielonej Płatności dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15, zgodnie ze zmianą ustawy o podatku od towarów i usług. Mechanizm Podzielonej Płatności dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 będzie obowiązywał od 1 listopada 2019.

handel i magazyn

Korekty dokumentów – wprowadzono mechanizm umożliwiający tworzenie korekt zbiorczych faktur sprzedaży i zakupu, czyli korygowanie jednym dokumentem wielu dokumentów źródłowych.

Szczegółowy opis zmian

Przejdź

HUBER Eryk Gałan

ul. Dolna 3 Maja 8/1, 20-079 Lublin

Telefon: 81 534 00 77

E-mail: biuro@huber.net.pl

  © 2019 HUBER Eryk Gałan